"udførsel" English translation

DA

"udførsel" in English

DA udførsel
volume_up
{en}

udførsel (also: eksport)
volume_up
export {noun}
Export and return of cultural goods
Return and export of cultural goods
Udførsel af levende dyr er en vigtig del af Irlands kvægsektor.
Live exports are an important feature of Ireland's cattle sector.
udførsel
Men siden 1. januar 1993 har det været nødvendigt med foranstaltninger, som godkendelse af kravene, for salg eller ensartede kontrolprocedurer ved udførsel ud af Fællesskabet.
Since 1 January 1993, however, measures became necessary, such as the harmonisation of requirements for sales and the uniformity of the control procedure for extra-community exportation.

Context sentences for "udførsel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishUdførsel af levende dyr er en vigtig del af Irlands kvægsektor.
Live exports are an important feature of Ireland's cattle sector.
DanishDe fanatiske antirygere burde ikke opføre sig, som om eksport af tobak skal sidestilles med udførsel af cyankalium.
The anti-tobacco fanatics should not act as if exporting cigarettes was tantamount to handing out cyanide.
DanishTold ved indførsel og udførsel og andre afgifter med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne.
Customs duties on imports and exports and charges having equivalent effect shall be prohibited between Member States.
DanishDe politiske risici menes at følge af forbud mod udførsel af valuta, ekspropriation, krige og interne uroligheder.
Political risks are regarded as arising from the banning of foreign currency transfers, compulsory payments, wars and internal unrest.
DanishUnionen er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af sine publikationer.
The Union shall also be exempt from any customs duties and any prohibitions and restrictions on import and exports in respect of its publications.
DanishUnionen er fritaget for al told, såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er bestemt til tjenestebrug.
The Union shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles intended for its official use.