"udfordrer" English translation

DA

"udfordrer" in English

DA udfordrer
volume_up
{en}

udfordrer (also: konkurrent)

Context sentences for "udfordrer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi udfordrer grænserne for vores viden, men vi har truffet sikkerhedsforanstaltninger.
We are challenging the frontiers of knowledge, but we have safeguards in place.
DanishHendes tilhængere ved, at de udfordrer magthaverne ved at samles.
Her supporters know that by gathering together they are defying the ruling junta.
DanishEt sidste punkt i erklæringen fra Laeken udfordrer mig allerede her og nu til kraftig kritik.
One last point in the Laeken Declaration prompts me to vehement criticism here and now.
DanishDerfor er vi nødt til at styrke euroens rolle som en sikker valuta, der udfordrer dollaren.
We therefore need to strengthen the role of the euro as a safe currency that rivals the dollar.
DanishJörg Haider udfordrer samtidig Fællesskabet som sådan.
We are also talking about a challenge issued by Haider to the Community as a whole.
DanishJeg udfordrer da også Rådet til at benytte sig af chancen og til at rive sig ud af sine vildfarelser.
I suggest the Council should make use of this chance and make good its earlier omissions.
DanishJeg udfordrer Dem til at give denne gennemsigtighed.
I am extremely pleased that prevention has become one of the tasks.
DanishJeg udfordrer Deres samvittighed med denne uretfærdighed.
I challenge your conscience with this injustice.
DanishDenne succes udfordrer os og kræver tilpasninger i vores funktioner og i vores fremgangsmåder.
Europe's very successes present a challenge and require changes to be made in our operating methods and working practices.
DanishJeg udfordrer alle til kritisk at gennemgå min betænkning.
I challenge everyone to scrutinise my report.
DanishHvilken forklaring man end måtte have på denne mangel, udfordrer den os til hele tiden at holde nødvendigheden af en løsning for øje.
And however we might try to explain this, the fact remains that there is a gap to be bridged.
DanishDer er områder uden statslig myndighed, hvor kriminelle bander åbent udfordrer international myndighed.
There are still territories outside the control of state authorities where criminal gangs openly defy international authority.
DanishDet eneste særlige ved Iran er, at landet i øjeblikket udfordrer - og truer - det internationale samfund.
The only exceptional thing about Iran at present is the fact that it is posing a challenge and a threat to the international Community.
DanishAllerede nu udfordrer den hastighed, som kapitalbevægelser foregår med, de nationale overvågningsinstansers kompetencer.
At present, the speed with which capital movements take place defies the ability of national authorities to supervise them.
DanishJeg udfordrer Kommissionen her i dag.
I challenge the Commission here today.
DanishJeg udfordrer Dem til at offentliggøre udtalelsen fra den juridiske tjeneste om atompakken, så hele verden kan se, at De narrede os i dette spørgsmål.
You waited for the legal services of Parliament and the Council to come out with it, but you knew it!
DanishDet er et problem, der udfordrer vores evne til at handle samlet både i EU-indenrigspolitisk og -udenrigspolitisk forstand.
It is a problem which challenges our ability to act together both in European Union domestic policy terms and in foreign policy terms.
DanishVi udfordrer dem til at gøre det!
DanishDet er en situation, der udfordrer det internationale samfund, men som dette endnu ikke har kunnet give et konkret svar på.
This is a situation which calls for the international community but one to which the international community has yet to give a real response.
DanishDette Angola, der vil have fred, forventer, at vi kan sende nye og anderledes signaler i retning af de nye signaler, som de udfordrer os med.
This Angola of peace hopes that we will be able to send out new, different signs to the new signs with which it is challenging us.