"udfordring" English translation

DA

"udfordring" in English

DA udfordring
volume_up
{en}

udfordring (also: modspil)
Derfor er dette en udfordring for medlemsstaterne og en udfordring for Dem.
Therefore, this is a challenge for the Member States, and it is a challenge for you.
Det er en stor udfordring, men det er en udfordring, som Rådet må tage op.
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
Den udfordring, som den nye præsident står over for, er også en udfordring til os europæere.
The challenge faced by the new President is, at the same time, a challenge to us Europeans.

Context sentences for "udfordring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet vil naturligvis blive en endnu større udfordring inden for den udvidede Union.
This, of course, will be an even more challenging ambition within an enlarged Union.
DanishKlimaændringen er efter vores mening faktisk en stor udfordring for civilisationen.
In actual fact, climate change is, in our opinion, a real concern for civilisation.
DanishDen væsentligste udfordring er at fremme en retfærdig og bæredygtig udvikling.
Merely substituting donations for access to lending facilities would be ineffective.
DanishDet ville politisk være en udfordring at holde en tale for mangel på sammenhæng.
It would be challenging politically, to get up and make a speech in favour of incoherence.
DanishJeg er overbevist om, at mærkning af oksekød ikke er en ukompliceret teknisk udfordring.
I am convinced that the subject of beef labelling is no mere technical issue.
DanishDerimod er løsningerne ikke på højde med den udfordring, der skal tages op.
On the other hand, the solutions proposed are not equal to the challenges to be faced.
DanishJeg tror, at det rent faktisk er dette, der er den politiske udfordring i hele denne debat.
I believe that this is in fact what is at stake politically in this whole debate.
DanishBegivenhederne i Ukraine udgør imidlertid en stor udfordring, ikke kun for landet selv.
It follows that the maximum use must be made of the scope offered by this action plan.
DanishSpørgsmålet om nuklear sikkerhed er en stor udfordring i udvidelsesprocessen.
The issue of nuclear safety is one of the major challenges facing the enlargement process.
DanishFor det tredje, den nødvendige modernisering af systemerne i forhold til den nye udfordring..
Thirdly, the necessary modernization of the systems to face the new challenges.
DanishDe tog den store udfordring op og forankrede Deres land i euroen.
You succeeded in the formidable task of enabling your country to join the euro.
DanishDet er en udfordring at sikre, at en europæisk bystrategi tages alvorligt.
To ensure a European Urban Strategy is taken seriously is challenging.
DanishDet vil altid være en udfordring for os at holde trit med den teknologiske udvikling.
Second, the participation of private sector businesses and others will be taken into account.
DanishDet må siges, at med den brede vifte af opfattelser bliver det noget af en udfordring.
They are an excellent example of how progress and change can happen.
DanishDenne krise må faktisk være en udfordring til at gennemføre historiske reformer.
And this crisis must prompt us to carry out historic reforms.
DanishDet er klart, at det er en udfordring sammen med det, jeg sagde før som svar på spørgsmålet fra hr.
To start a chain reaction so that this becomes the best bureaucracy in the world.
DanishDet er en udfordring for fællesskabsopfattelsen: økonomi og fysiske områder skal forenes.
This is a common objective: we need to combine economy and territory.
DanishJeg er overbevist om, at de kommende fem år vil frembyde en stor udfordring.
Our role is to anticipate and facilitate this development and not shy away from new initiatives.
DanishDet er en central udfordring for EU at beskytte naturens mangfoldighed i det område, vi alle deler.
Mr President, the question asked by my colleague, Mr Florenz, is a legitimate one.
DanishDen største udfordring for demokratiske ledere er, hvordan de skal reagere på det seneste anslag.
The major issue facing democratic leaders is how to respond to this latest atrocity.