"være nok" English translation

DA

"være nok" in English

DA være nok
volume_up
{verb}

være nok (also: aflægge, gå an, gøre, klare sig)
Jeg tror, at det ikke vil være nok at anklage disse lande for inerti eller efterladenhed.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Det er ikke nok, og det kan ikke være nok for de næste år!
That will not do, and that will not do for the coming years!
Det ville være nok, hvis der blev gjort noget der.
That, I think, is what we should do.
være nok (also: være tilstrækkelig)
Det forhold burde i sig selv være nok til, at traktaten bliver forkastet.
This state of affairs should itself suffice to condemn the treaty.
Den universelle tjeneste ville i virkeligheden ikke være nok.
A universal service would indeed not suffice.
Kreditfinansiering alene vil ikke være nok.
Credit financing alone will not suffice.
være nok
Alligevel viser denne reduktion af antallet af fiskere sig ikke at være nok.
Nonetheless, this reduction in the number of fishermen does not seem enough.
Selv om vi øremærker det hele til Kinas tiltrædelse af WTO, vil det ikke være nok.
Even if we allocate all of that to China-WTO accession it would still not be enough.
Jeg tror, at det ikke vil være nok at anklage disse lande for inerti eller efterladenhed.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.

Similar translations for "være nok" in English

være verb
English
nok adjective

Context sentences for "være nok" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMen nu må det være nok med at eksportere liberalisme og importere protektionisme.
We are fed up with the others exporting liberalism and importing protectionism.
DanishDet vil måske være nok, at formanden spørger hvem, der er for, og hvem, der er imod.
It might be sufficient for the President to say who is in favour, who is against.
DanishHvad denne udfordring angår, skal vi nok være klar til at vurdere Kommissionens indsats.
With regard to this challenge, we will be here to assess the Commission's action.
DanishJeg tror, at der ville være penge nok, men de fordeles dårligt og de anvendes dårligt.
I think the money is there, but it is being badly distributed and badly used.
DanishOm kort tid skal Putin og Bush nok også være med til at fastsætte vores rentefod.
At this rate, Putin and Bush will soon have a say in our interest rate.
DanishVi fra syd skal nok være blandt de første til at stille os bag en sådan kampagne!
We in the south, who have no alcohol problem, will be at the forefront of such a campaign.
DanishI Parlamentets forslag ville dette kriterium alene være nok til at forbyde hele flåder.
In Parliament's proposal, this criterion alone would be decisive to ban whole fleets.
DanishMed hensyn til aktiviteterne i den nukleare sektor kan vi ikke være tilbageholdende nok.
But when it comes to activities in the nuclear sector we could not be more reluctant.
DanishDe finansielle overslag skal derfor være rummelige nok til at dække de nye behov.
The financial perspective must therefore reflect these extra needs.
DanishDer er utvivlsomt stadig en række ting at berette, men jeg tror, jeg lader det være nok med det.
Certainly there would be other things to say, but I think I can leave it at that.
DanishSvaret er, at vi nok skal være opmærksomme på dette spørgsmål.
So the answer is that we will have to continue to look at that particular issue.
DanishSådan har det været før, og sådan vil det nok også være i fremtiden.
That has been the case in years gone by and the future will certainly be no different.
DanishVi bør være modige nok til også at udarbejde tidsplaner for at opnå konkrete fremskridt.
We should also have the courage to set deadlines by which tangible progress is to be made.
DanishJeg mener derfor, at vi må være modige nok til at kalde en spade en spade.
So I believe we should have the courage to look things in the face.
DanishHvor vigtigt det end er, vil det således ikke være nok at inddrage borgerne nærmere i Europa.
Whatever its importance, it is not sufficient to involve the citizen closer in Europe.
DanishOg de smilede, som om de tænkte: det kan nok være, at hans eurofantasier når uanede grænser.
And they smiled at me, as if to say, " Honestly, her Euro-enthusiasm knows no bounds '.
DanishHvilket produkt kunne være billigt nok til at konkurrere med sådan noget?
What production could be so cheap that you could compete with that?
DanishHovmod står for fald, og vi bør nok ikke være alt for hovmodige.
Pride often comes before a fall and we had better not be too proud too soon.
DanishVi skal nok være strenge, siger vi i Parlamentet, men på en realistisk måde.
‘ Strict ’ it may be, but we, in this House, say ‘ yes’ to that, as long as it remains attainable.
DanishVi er derfor nødt til at være modige nok til at oprette et sådant center.
Consequently, we need to have the courage to promote this centre.

Other dictionary words