"aan je" English translation

NL

"aan je" in English

NL aan je
volume_up
{pronoun}

aan je (also: aan jou, naar je, naar jou, naar u)
volume_up
to you {pron.}
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
I tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
Dan kijk je om je heen, je hangt aan je koepel en zegt, "Dit is goed."
So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
Je bukt, je raakt hem zacht aan, je beloont de hond voor het omhoog springen.
You bend down, you pat him -- you reward him for jumping up.
aan je (also: men, je, jou, aan jou)
volume_up
you {pron.}
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
I tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
Dan kijk je om je heen, je hangt aan je koepel en zegt, "Dit is goed."
So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
Je bukt, je raakt hem zacht aan, je beloont de hond voor het omhoog springen.
You bend down, you pat him -- you reward him for jumping up.
aan je (also: aan jou, naar je, naar jou)
volume_up
thee {pron.} [obs.]
aan je (also: aan jou, naar je, naar jou)
volume_up
to thee {pron.} [obs.]

Similar translations for "aan je" in English

aan adverb
aan preposition
je pronoun

Context sentences for "aan je" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWat ik pas echt leuk vond is deze één-klik, voeg-toe-aan-je-winkelwagentje-knop -
And the thing that I liked is sort of this one-click, add-to-your-cart button --
DutchWat heb je aan een wereld waar kennis en wetenschappelijk onderzoek stagneren?
If knowledge and research were not progressive, what would become of our nations?
DutchDat betekent automatisch dat je er iets aan doet, dat je het in handen houdt.
That automatically implies doing something about it, keeping the situation in hand.
DutchDat merk je aan zijn manier van praten, aan zijn verslag en aan zijn betrokkenheid.
This can be seen from his speeches, from his report and from his commitment.
DutchWat heb je aan wetten en overeenkomsten als ze maatschappelijk niet functioneren?
What is the use of laws and agreements if they are not socially effective?
DutchEn hier aan deze kant, stel je voor, hebben we Wikipedia, Linux en verder -- open source.
Over here, let's imagine we've got Wikipedia, Linux, and beyond -- open source.
DutchAls je alleen voor je eigen veiligheid zorgt, ben je oorlog aan het zaaien.
When we worry just about our own security, we are sowing the seeds of war.
DutchAlleen dat geeft al aan dat je voorzichtig moet zijn met Europa-bemoeienis.
That alone indicates that one must be careful about European interference.
DutchEen groot land zijn, betekent nog niet het gelijk aan je zijde hebben.
A country may well be large, but that does not mean that it is on the right track.
DutchJe ziet aan de grafiek dat hun Mandarijns niet beter werd van naar Engels te luisteren.
And we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
DutchDat is een voorbeeld dat je uitsluitend aan de hand van eigen ervaring kan kennen.
That is an example we can only look at on the basis of own experience.
DutchNou, als je dat aan burgers kan uitleggen in de Europese Unie, dan bent u een grote held.
Good luck to anyone who can explain this to citizens in the European Union.
DutchNiet weglopen van verlies, maar binnengaan in pijn, je overgeven aan verdriet.
Not running from loss, but entering grief, surrendering to sorrow.
DutchAls daar niet aan voldaan wordt, moet je de moed hebben om de hulp ook op te schorten.
If this is not achieved, we must have the courage to suspend the aid.
Dutch. ~~~ Sluit je aan bij dit initiatief.
This is a call for every true Mexican to join this initiative.
DutchDus de evolutie hiervan -- Ik neem aan dat dit niet je eerste slinger is.
So the evolution of this -- I gather this isn't your first pendulum.
Dutch(Gelach) Maar daar heb je weinig aan, zeker niet als het geld opraakt.
(Laughter) Not a very useful skill, especially when the money runs out.
DutchMaar dan helemaal aan het eind zie je de registratie in het zwart.
But then at the very end is where we have the instrumental record in black.
DutchHet is wreed hem een baan aan te bieden als je voorop weet dat hij gaat mislukken."
It's cruel to offer him a job knowing that he's going to fail."
DutchWant wat heb je aan een samenleving waarin de wetenschap niet de plaats krijgt die haar toekomt?
If science did not occupy its rightful place, what would become of society?