"aan te pas komen" English translation

NL

"aan te pas komen" in English

volume_up
aan te pas komen {vb}

NL aan te pas komen
volume_up
{verb}

aan te pas komen
aan te pas komen

Context sentences for "aan te pas komen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMet amendement 37 zou er helemaal geen comité meer aan te pas komen.
Amendment No 37 would mean that the committee procedure was completely removed.
DutchHier moet toch wel wat anders aan te pas komen!
Instead we need something quite different.
DutchDe bekendmaking zal geschieden door de instantie die koopt wanneer deze de aanbesteding publiceert, dus zal er geen extra bureaucratie aan te pas komen.
Publication will be made by the buying authority at the time it publishes the call for tender, so there will be no additional bureaucracy involved.
DutchOveral waar er analysemethoden aan te pas komen, zal de consument weten dat het om een genetisch gemodificeerd product gaat, omdat het wordt geëtiketteerd.
In all areas in which methods of analysis exist, consumers will know that a foodstuff has been genetically modified, because it will be labelled.
DutchWe moeten inzien dat de informatieverstrekking op vrijwillige basis moet gebeuren en er misschien stimuleringsmaatregelen aan te pas komen, in plaats van straffen en dreigementen.
We should consider putting this on a voluntary basis and setting up a system of incentives instead of penalties and threats.
DutchEn tenslotte en bovenal is de procedure van heel haar politieke karakter ontdaan, aangezien de regeringen er niet meer aan te pas komen en het louter een zaak is geworden van justitie.
Lastly – and most importantly – the procedure is no longer in any way politicised because it no longer involves governments, but only the justice system.
DutchToen IBM in Amerika 30.000 werknemers ontsloeg, moesten er psychiaters aan te pas komen om de wetenschappers te helpen die op de rand van de waanzin en extreme armoede balanceerden.
When it made 30, 000 employees redundant, IBM in America has had to take on psychiatrists to help the scientists who were on the brink of insanity and extreme poverty.