"aan ze" English translation

NL

"aan ze" in English

NL aan ze
volume_up
{pronoun}

aan ze (also: hun, hen, aan hun, naar hun)
volume_up
them {pron.}
Deze kinderen kennen hun adoptiefouders en zijn aan ze gehecht.
These children know their adoptive parents and have a bond with them.
Ik bied ze de baan aan, ze mogen ze afwijzen, en daarna kiezen ze hun eigen kabinet.
I offer them the job, they can turn it down, and then they choose their own cabinet.
Maar aan ze denken op een wijze die geïntegreerd is in onze eigen levens.
But thinking about them in a way that is integrated in our own lives.
aan ze (also: ze, hun, aan hun, naar hun)
volume_up
to them {pron.}
Deze kinderen kennen hun adoptiefouders en zijn aan ze gehecht.
These children know their adoptive parents and have a bond with them.
Ik bied ze de baan aan, ze mogen ze afwijzen, en daarna kiezen ze hun eigen kabinet.
I offer them the job, they can turn it down, and then they choose their own cabinet.
Maar aan ze denken op een wijze die geïntegreerd is in onze eigen levens.
But thinking about them in a way that is integrated in our own lives.

Similar translations for "aan ze" in English

aan adverb
aan preposition
ze pronoun

Context sentences for "aan ze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen democratie herkent men aan de manier waarop ze haar minderheden behandelt.
A democracy is to be recognised by the way in which it treats its minorities.
DutchNieuw is dat niet, iedere Commissie kondigt aan dat ze het wil vereenvoudigen.
It is not a new issue: every Commission states that it wants to simplify the.
DutchZelfs als ze denken dat ze alleen aan de bescherming van het milieu werken.
Even when they're thinking they're just working on protecting the environment.
DutchDe menselijke bevolking is heel hard aan het groeien. ~~~ Ze groeit exponentieel.
The human population is growing very rapidly and is growing exponentially.
DutchMijnheer Perry, ik dank u voor deze informatie en zal ze aan de Commissie doorgeven.
Mr Perry, I am grateful for that information and will pass it on to the Commission.
DutchDe Commissie raadt de lidstaten aan dat ze alle middelen voor deze strijd inzetten.
The Commission recommends that Member States strengthen all resources for this fight.
DutchEn dan maken ze de afbetaling gelijk aan wat ze aan huur betaalde voor haar kleine hutje.
And then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.
DutchEerst vonden de apen er ook niks aan tot ze beseften wat ze ermee konden doen.
It was useless to the monkeys at first before they realized what they could do with it.
DutchNa drie jaar moeten ze aan de EU-voorschriften voldoen, anders worden ze gesloten.
After three years, they will have to comply with EU rules or close down.
DutchZe beginnen aan iets dat geen van beide zou hebben gedaan zonder de spelsignalen.
They are beginning to do something that neither would have done without the play signals.
Dutch. ~~~ Zoals we kunnen zien aan wat ze aan het doen zijn.
There was nothing ready, and, you know, as we can see by what they're doing.
DutchEn zoals hier te zien is aan de jaren waarin ze gemaakt zijn, is dat inderdaad het geval.
And as you see here from the years that they were created, it is indeed the case.
DutchIk wil de leden vragen om heel goed na te denken over wat ze aan het doen zijn.
I ask the House to think very carefully about what they are doing here.
DutchMen moet de mensen leren hoe ze aan landbouw kunnen doen, zodat ze zich kunnen voeden.
We must teach people how to run agriculture so that they have enough to eat.
DutchDeze aanbeveling is verre van perfect, maar ze toont aan tot waar wij zijn gekomen.
The result is not perfect by any means, but it is an indication of how far we have come.
DutchWe passen ze ook aan om rekening te houden met de uitspraken van het Hof van Justitie.
We are also adapting it to take due account of the decisions of the Court of Justice.
DutchOh, ze zeggen ook, dat ze astrologie aan u kunnen verkopen of andere waarzeggingsmethoden.
Oh, they also say they will sell you astrology or other fortunetelling methods.
DutchIn veel gevallen weten bedrijven die octrooien willen, niet waar ze aan toe zijn.
In many cases companies who want patents do not know where they stand.
DutchIn plaats van de juridische zekerheid te vergroten, dragen ze bij aan onzekerheid.
Far from increasing legal certainty, they will worsen the uncertainty.
DutchAls de DNA-sequenties overeenkomen, zullen ze aan elkaar blijven plakken.
Now, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.