"aanbevolen" English translation

NL

"aanbevolen" in English

NL aanbevolen
volume_up
{adjective}

aanbevolen
Zoals aanbevolen onder punt 15 wordt de particuliere sector geraadpleegd.
The private sector is consulted as recommended in point 15.
-- De diensten kunnen de door u aanbevolen wijziging aanbrengen.
The services can make the adjustment that you have recommended.
Die is absoluut lager dan de Commissie en het Parlement hebben aanbevolen.
It is certainly less than the Commission and Parliament recommended.

Context sentences for "aanbevolen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn het verslag wordt aanbevolen de turfindustrie aan de cluster toe te voegen.
The report recommends that the peat industry should be included in this cluster.
DutchIk heb daarom aanbevolen geen kwijting te verlenen voor de begroting van 1997.
It led to me recommending that we should not give a discharge for the 1997 accounts.
DutchIn het verslag van mevrouw Morgan wordt een bepaald besluit aanbevolen.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
DutchDe Commissie houdt zich aanbevolen voor deelname aan soortgelijke bijeenkomsten in de toekomst.
The Commission remains available to take part in similar meetings in the future.
DutchDaarom werd aanbevolen het beheer van de kredieten te vereenvoudigen.
The suggestion is therefore being made to simplify the management of appropriations.
DutchDe richtlijn voorziet in duidelijke aanbevelingen op het etiket voor de aanbevolen dosis.
With regard to product labelling, the directive provides for clear dosage recommendations.
DutchTen tweede wordt aanbevolen om deze beslissing te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
It also recommends that this decision should be forwarded to the Council and Commission.
DutchHet onderhavige Commissievoorstel sluit aan bij de aanpak die in dit verslag wordt aanbevolen.
The Commission proposal before you responds to the approach put forward in this report.
DutchEr wordt duidelijk meer vis gevangen dan door de wetenschappelijke deskundigen wordt aanbevolen.
Catches are clearly exceeding the recommendations made by the scientists.
DutchWel wordt aanbevolen de importeurs een kwaliteitslabel te laten ontwikkelen.
Importers are, however, advised to develop a quality mark.
DutchOok lijken de in het verslag aanbevolen tijdspaden me realistisch en derhalve correct.
I also feel that the timetables put forward in the report are appropriate because they are realistic.
DutchHet door de Europese Centrale Bank aanbevolen model draagt bij aan een onverminderde doelmatigheid.
The model advocated by the Central Bank does help to ensure efficiency.
DutchAanbevolen wordt om deze procedures beter te coördineren.
It therefore suggests that these procedures need to be better coordinated.
DutchDeze optie wordt door de Commissie zeer uitdrukkelijk aanbevolen.
The Commission is very, very emphatic in recommending this option.
DutchNiemand die het leest kan beweren dat de toepassing van abortus ergens in het verslag wordt aanbevolen.
Nobody who reads this report can doubt that it never recommends abortion.
DutchIk hoop verder dat wij de door de heer Hughes aanbevolen stemming in onderdelen zullen kunnen steunen.
I hope we can in that way support the split vote proposed by Mr Hughes.
DutchDe Europese Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de landenselectie die de Commissie had aanbevolen.
The European Council approved the Commission's recommendations on the choice of countries.
DutchVeel van wat in het verslag wordt aanbevolen, doen we al.
We are already doing a lot of what the report recommends we should do.
DutchDat is ook precies wat in het verslag van collega Patrie wordt aanbevolen.
Mrs Patrie's report pledges us to do precisely that.
DutchWij vrezen dat deze laatste gebieden sterk te lijden zullen hebben van de door Agenda 2000 aanbevolen hervorming.
We fear that these may suffer greatly from the reform advocated by Agenda 2000.