"aanjager" English translation

NL

"aanjager" in English

NL aanjager
volume_up
{de}

1. technology

aanjager
aanjager

Context sentences for "aanjager" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe andere grote aanjager voor verandering is de aanwezigheid van slecht presterend asfalt.
The other big dynamic of change is the sheer performance of underperforming asphalt.
DutchIk zie hier dan ook een centrale rol voor de overheid als aanjager van een nieuwe markt.
I envisage a central role for the public sector here in giving impetus to a new market.
DutchMaar ze kan als aanjager werken, en als we haar niet als zodanig gebruiken hebben we gefaald.
But it can be catalytic. ~~~ And if we fail to use it as catalytic, we would have failed.
DutchDus Dereck zette de aanjager van de auto aan -- zeer innovatief.
So Dereck turned on the heater fan in the car -- very innovative.
DutchEen metro is een sterke aanjager van herinrichtingen.
DutchIk wil benadrukken dat het in deze onderhandelingen onze doelstelling is om de handel te stimuleren, want handel is een aanjager van intereconomische groei.
I want to stress that our purpose in these negotiations is to boost commerce, because trade drives inter-economic growth.
DutchCultuur neemt eigenlijk een sleutelpositie in, zij speelt een sleutelrol in de wereldeconomie en moet derhalve als een economische aanjager worden behandeld en niet als een bijkomstigheid.
They will in fact occupy a pivotal position, a pivotal role in the world economy and as such should be treated as a driver of the economy rather than as an afterthought.