"aanmaken" English translation

NL

"aanmaken" in English

NL aanmaken
volume_up
[maakte aan|aangemaakt] {verb}

aanmaken (also: doen, maken, bedrijven, uitvoeren)
Omdat Evan nieuw is voor dit systeem moeten we eerst een nieuw profiel voor hem aanmaken.
Now, Evan is new to this system, so what we have to do first is create a new profile for him.
We lieten ons inspireren door deze haren en met een andere collega in Berkeley gingen we er zelf aanmaken.
What we're doing is, we're taking that inspiration of the hairs, and with another colleague at Berkeley, we're manufacturing them.
Gelukkig wordt oxytocine aangemaakt in de hersenen en in het bloed. ~~~ Ik kon dit experiment dus doen zonder voor hersenchirurg te leren.
Now luckily, oxytocin is produced both in the brain and in the blood, so I could do this experiment without learning neurosurgery.
aanmaken (also: doen, maken, bedrijven, uitvoeren)
Dit wordt geproduceerd door bacteriën die daadwerkelijk meer zwavelzuur aanmaken, en leven bij pH-waarden rond nul.
And this is produced by bacteria who are actually making more sulfuric acid, and living at pHs right around zero.
De meesten van hen hebben het syndroom van Korsakoff, een polyneuritische psychose die -- ze dronken veel te veel, en ze kunnen geen nieuwe herinneringen aanmaken.
Most of them have Korsakoff's syndrome, a polyneuritic psychosis that -- they drank way too much, and they can't make new memories. ~~~ OK?
. ~~~ Cellen die zelf dopamine, een natuurlijke stimulant, aanmaken en verspreiden naar vele hersengebieden.
We found activity in some cells called the A10 cells, cells that actually make dopamine, a natural stimulant, and spray it to many brain regions.
Honderden miljoenen dollars werden uitgegeven om het aanmaken van vaccins te versnellen.
Hundreds of millions of dollars were spent and flowed to accelerating vaccine manufacturing.
We lieten ons inspireren door deze haren en met een andere collega in Berkeley gingen we er zelf aanmaken.
What we're doing is, we're taking that inspiration of the hairs, and with another colleague at Berkeley, we're manufacturing them.
Ten eerste, ze kunnen razendsnel worden aangemaakt en vlot worden verhandeld, waardoor ze steeds goedkoper worden.
They are manufactured quickly, they circulate quickly, they circulate very easily, and they are constantly becoming cheaper.
Dit is gebeurd ondanks het feit dat Hongaarse wetenschappers het vaccin tegen het huidige H5N1-virus hadden aangemaakt en met succes hadden getest.
This has occurred in spite of the fact that Hungarian scientists had prepared and successfully tested the vaccine against the current H5N1 virus.

Context sentences for "aanmaken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHonderden miljoenen dollars werden uitgegeven om het aanmaken van vaccins te versnellen.
Hundreds of millions of dollars were spent and flowed to accelerating vaccine manufacturing.
DutchHet laat de cellen nieuw weefsel aanmaken, en als dat eenmaal is gebeurd dan verdwijnt het substraat.
It's allowing the cells to regenerate new tissue, and once the tissue is regenerated the scaffold goes away.
DutchDit wordt geproduceerd door bacteriën die daadwerkelijk meer zwavelzuur aanmaken, en leven bij pH-waarden rond nul.
And this is produced by bacteria who are actually making more sulfuric acid, and living at pHs right around zero.
DutchWe lieten ons inspireren door deze haren en met een andere collega in Berkeley gingen we er zelf aanmaken.
What we're doing is, we're taking that inspiration of the hairs, and with another colleague at Berkeley, we're manufacturing them.
DutchZodra we nieuwe patronen in onze hersenen aanmaken, zodra we ons brein op een nieuwe manier vormgeven, zal het nooit teruggaan naar zijn oorspronkelijke staat.
And once we create new patterns in this brain, once we shape the brain in a new way, it never returns to its original shape.
Dutch. ~~~ Ze gaan nu het vrouwelijke hormoon aanmaken.
And as a result, these exposed males lose their testosterone, they're chemically castrated, and they're subsequently feminized because now they're making the female hormone.
DutchIn onze ontwerprichtlijn staan we dus ook toe dat andere instellingen dan banken elektronisch geld aanmaken, uiteraard op voorwaarde dat die instellingen aan passend toezicht worden onderworpen.
So in our draft directive we made provision for other institutions to create electronic money - provided, of course, that they are submitted to an appropriate prudential framework.
DutchHet is bemoedigend dat de Italiaanse regering op dit punt goed bezig is en tijdig optreedt tegen degenen die haat zaaien, die spanningen creëren, die die cultuursoep aanmaken en opwarmen.
It is encouraging to see that the Italian Government is doing very well in that respect, by targeting those who disseminate hatred and tension, those who create and propagate that culture broth.