"aanslag" English translation

NL

"aanslag" in English

NL aanslag
volume_up
{de}

1. general

Daarom weten wij ook dat manipulatie van de pers een aanslag op de democratie is.
They therefore also understand that manipulation of the press is an assault on democracy.
Het zou de meest extreme aanslag op zijn vrijheid zijn die men zich kan indenken.
It would be impossible to imagine a more comprehensive assault on his liberty.
Daarin wordt een aanslag gepleegd op de persvrijheid.
They are planning an assault on the freedom of the press.
aanslag (also: belastingaanslag)
Het doel van het voorstel dat wij nu bespreken is een verfijning van de registratie door zowel op kasgegevens als op gegevens, gebaseerd op aanslagen en kohiers, een correctiefactor toe te passen.
The aim of the proposal under discussion is to refine the recording procedure by applying a correction factor both to cash data and data evidenced by assessments and assessment registers.
aanslag (also: leidraad, geleider, leiding, gids)
volume_up
guide {noun}
aanslag (also: vocht, vochtigheid, condens)
aanslag (also: omvang, verhouding, schaal, weegschaal)
volume_up
scale {noun}
Samengevat, wij hebben hier te doen met een regelrechte aanslag op de mensenrechten, mijnheer de Voorzitter.
Mr President, we are facing a violation of human rights on an immense scale.
Hierdoor waren ze bij de terroristische aanslagen in november de eerste hulpdienst ter plekke. ~~~ Ze beginnen nu uit te breiden, door samenwerking.
So that in the terrorist attacks of November they were the first responder, and are now beginning to scale, because of partnership.
In de eerste plaats is het ook een enorme humanitaire ramp die voor heel Europa samengenomen qua omvang tien keer zo groot is als de aanslagen van 11 september.
It is, first and foremost, a huge humanitarian disaster, equivalent for the whole of Europe to 10 times the scale of the attacks of 11 September.
volume_up
stop {noun}
In ieder geval is het zaak, mijnheer de hoge vertegenwoordiger, om, zoals u hebt gezegd, druk uit te oefenen op Hamas om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan het geweld en de aanslagen.
There is no doubt that, as you said, Mr Solana, we should put pressure on Hamas to stop the violence and assassination attempts.
Er zijn terroristen, punt uit, dat wil zeggen fanatici die uit minachting voor de waardigheid van de mens dodelijke aanslagen plegen tegen onschuldigen.
There are terrorists, full stop, in other words fanatics who, in their contempt for the dignity of the human person, are committing murderous attacks against innocent people.
Milosevic trekt zijn Joegoslavische leger en zijn politiemacht niet terug omdat hij beweert dat de Albanezen eerst hun terroristische aanslagen moeten staken, en verwisselt aldus oorzaak en gevolg.
If Milosevic now refuses to withdraw the Yugoslavian army and his police troops on the grounds that the Albanians must first stop their terrorist attacks, he is confusing cause and effect.
aanslag (also: contact, aanraking)
volume_up
touch {noun}

2. technology

aanslag
volume_up
fur {noun}

3. "misdrijf"

aanslag (also: moord)
De aanslag op de heer Djindjic heeft dat aangetoond.
The assassination of Mr Djindji? has yet again made that abundantly clear to us.
Zoals alle aanslagen moeten wij ook deze met klem veroordelen.
The assassination, like any assassination, is to be condemned completely.
Elke aanslag, elke aanval van terroristen is een nieuwe schok, niet alleen voor Algerije, maar ook voor Europa.
Each attempted assassination and each terrorist attack is a blow, not only for Algeria, but also for Europe.

Context sentences for "aanslag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet was de meest bloedige aanslag in Libanon sinds de burgeroorlog van 1975-1990.
It was the most devastating attack in Lebanon since the 1975-1990 civil war.
DutchBetreft: De EU en de terroristische aanslag in Marokko met 41 dodelijke slachtoffers
Subject: EU Member States and the terrorist attack in Morocco which claimed 41 lives
DutchDit is helaas niet de eerste aanslag op een geestelijke, een niet-moslim, in dit land.
Sadly, this is not the first attack on a clergyman, a non-Muslim, in that country.
DutchEr is een financiële crisis geweest, aardbevingen, droogte en een terroristische aanslag.
It has suffered a financial crisis, earthquakes, drought and a terrorist attack.
DutchGezien de omvang van deze aanslag denk ik dat het hier om een oorlogsdaad gaat.
Given the magnitude of these acts, I believe that they are acts of war.
DutchDaags na de aanslag in Londen zagen wij hiervan wederom een voorbeeld.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
DutchOok hij heeft de aanslag overleefd, maar hij heeft wel zijn linkerbeen verloren.
They did not succeed in this case either, but the young man's left leg had to be amputated.
DutchHij stelde dat deze aanslag niet alleen tegen het Spaanse volk is gericht.
He clearly stated that this is not just an attack on the people of Spain.
DutchAfgelopen dinsdag heeft een vreselijke en laffe aanslag mijn land in rouw gedompeld.
Last Tuesday, my country was plunged into mourning following a dreadful, cowardly attack.
DutchTwee van onze medewerkers zijn tijdens de aanslag op 19 augustus op een haar na getroffen.
Two of our staff missed being victims of the 19 August attack by a matter of minutes.
DutchMijnheer de Voorzitter, er is in de Europese Unie weer een aanslag op het leven gepleegd.
Mr President, in the European Union another attempt on life has been made.
DutchOp 21 juli was er opnieuw een poging tot een aanslag, die gelukkig mislukte.
We had another event on 21 July, which fortunately was unsuccessful.
DutchDan kan het natuurlijk nuttig zijn een aanval of aanslag te verijdelen.
It may, then, make sense, of course, to prevent such an attack or strike.
DutchDe aanslag tegen de heer Hariri is een voorbeeld van een ontoelaatbare escalatie van geweld.
The murder of Mr Hariri represented an unacceptable escalation of violence.
DutchHet is voor het eerst dat een Europees land door een aanslag van deze omvang wordt getroffen.
It is also the first attack of this magnitude on a European Union country.
DutchDe Europese Unie heeft unaniem haar verontwaardiging tot uiting gebracht over deze aanslag.
The European Union has unanimously expressed its outrage at this event.
DutchOm dan te blijven praten over een aanslag op sociale normen is dan ook heel misleidend.
Continuing to talk about an attack on social standards is therefore exceptionally misleading.
DutchHet is niet zomaar iemand...... waar een aanslag op wordt gepleegd door een firma zoals de Outfit.
It's not just anybody that gets a hit put on them... by a big firm like the outfit.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik hoop dat u mijn Spaans evenmin als een aanslag op die taal beschouwt.
Mr President, I hope you do not consider my Spanish to be an insult either.
DutchDe schending van de rechten van het kind is de grootste aanslag op de waardigheid van de persoon.
The violation of children's rights is the greatest possible affront to human dignity.