"aanvaller" English translation

NL

"aanvaller" in English

NL aanvaller
volume_up
{de}

1. general

aanvaller (also: agressor, belager, aanvalsspits)
Een vrouw was verkracht en kreeg een serie foto's te zien om haar aanvaller te identificeren.
A woman was raped and presented with a series of photographs from which to identify her attacker.
De tweede grote groep aanvallers van vandaag wordt niet gemotiveerd door geld.
The second major group of attackers that we are watching today are not motivated by money.
Je aanvallers werken voor Ito, de baas van de Kobe-bende.
Your attackers work for Kobe Gang leader lto.
aanvaller (also: agressor)
Hier wordt gezegd dat u een defensiebeleid en een defensiesysteem wilt, niet om uzelf te beschermen tegen eventuele aanvallers, maar om fundamenteel zelfzuchtige belangen te beschermen.
You are saying that you want a defence policy and defence system, not to protect yourself against potential aggressors, but to protect your fundamental selfish interests.
aanvaller (also: agressor, aanrander)
Ik wijs erop dat een stukgeslagen fles die aan de hals wordt beetgehouden een zeer gevaarlijk wapen is in de handen van een aanvaller.
I need not point out that a broken bottle held by the bottle neck is a most dangerous weapon in the hands of an assailant.
Twee aanvallers, één man, één vrouw.
Two assailants, one male, one female.
aanvaller (also: binnendringer, invaller)
De aanvaller trekt de aandacht van de frontlijntroepen van het immuunsysteem.
The invader draws the attention of the immune system's front-line troops.
Verteller: Een vaccin traint het lichaam vooraf om een specifieke aanvaller te herkennen en te neutraliseren.
Narrator: A vaccine trains the body in advance how to recognize and neutralize a specific invader.
De aanvallers en hun Iraakse handlangers moeten worden veroordeeld als oorlogsmisdadigers.
For the invaders and their Iraqi associates to be convicted as war criminals.
aanvaller
aanvaller (also: slagman)

2. sports

aanvaller (also: voorspeler)

Context sentences for "aanvaller" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAnderzijds weten we dat deze wapens het voordeel aan de aanvaller geven.
On the other hand, we know that these weapons give an advantage to attacking.
DutchGa je jezelf voorstellen als mentale aanvaller van jezelf?"
Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?"
Dutch. ~~~ Dit geeft een belangrijk voordeel aan de aanvaller.
Cyber weapons have this peculiar feature: they can be used without leaving traces.
DutchDenk je dat de aanvaller alleen werkt?
Do you think the assassin worked alone?
DutchIk ben ertegen, mijnheer Eisma, dat u de aanvaller nu met zijn eigen wapens bestrijdt en zegt: de Commissie heeft dat en dat niet gedaan.
Mr Eisma, I object to the way you are now simply turning the tables and saying that the Commission failed to do such and such.