"aanwending" English translation

NL

"aanwending" in English

NL aanwending
volume_up
{de}

aanwending (also: aanmelding, toepassing, applicatie)
Wij weten dat juist die beschikbaarstelling van eigen middelen de aanwending van EU-middelen vaak verhindert.
We know that it is precisely the raising of local resources which inhibits applications for EU resources.
Dat geldt ook voor de aanwending van de ESF-middelen: wij moeten die op de actieve bestrijding van de werkloosheid concentreren.
This is also true when it comes to the application of the ESF resources, where we want concentration on actively combatting unemployment.
Uit de tabellen over de aanwending van de middelen blijkt dat de kredieten voor doelstelling 5b in 1996 volledig zijn gebruikt.
When considering the table of applications for funds we find that in 1996 100 % of the funds for Objective 5b were applied for.
aanwending (also: nut, toepassing, genot, gebruik)
volume_up
use {noun}
Wij moeten streng op de aanwending van de steungelden toezien.
The use of the financial aid must be monitored strictly.
Een derde punt is de eventuele aanwending van operationele middelen voor administratieve doeleinden.
A third issue concerns the possible use of operating resources for administrative purposes.
Een ander punt dat ongetwijfeld steun verdient, is de efficiëntere aanwending van hernieuwbare energie.
Another item which deserves support is without doubt better use of renewable energy.

Context sentences for "aanwending" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHopelijk komt het voor aanwending van deze middelen in aanmerking.
Let us hope that it can be taken into account when these resources are applied.
DutchWij moeten een oplossing vinden voor de aanwending van de financiële reserves.
We have yet to decide what to do with the reserves, in other words the money raised by the industry.
DutchAanwending voor aflossing van de staatsschuld is niet aan de orde.
There is no question of them being used to pay off the national debt.
DutchMaar in het algemeen blijven de problemen van de aanwending van de Europese fondsen reuzegroot.
Generally speaking, however, the problems of how the European funds are used remain enormous.
DutchEen strikte controle op de aanwending van de middelen is hierbij noodzakelijk.
This demands proper control of how the money is spent.
DutchWij vinden het goed dat de heer Papoutsis zich voor de aanwending van hernieuwbare energie blijft inzetten.
We salute the ongoing commitment of Commissioner Papoutsis to renewable energy.
DutchNaar mijn mening is de tijd rijp voor een debat over de effectieve aanwending van de EU-begroting.
I also believe it is time we began to conduct a more general debate on how the EU budget is really used.
DutchOp het gebied van de technieken voor de aanwending van die energievormen bekleedt de Unie nog steeds de leidersplaats.
The Union still occupies a leading position in the technology for using these energies.
DutchWij zijn het dan ook eens met deze nieuwe aanwending.
We therefore agree that funds should indeed be reallocated.
DutchWij weten dat juist die beschikbaarstelling van eigen middelen de aanwending van EU-middelen vaak verhindert.
We know that it is precisely the raising of local resources which inhibits applications for EU resources.
DutchEen juiste en efficiënte aanwending van zo'n groot deel van de uitgaven van de EU is dringend nodig.
It is a matter of great urgency that such a large part of the EU's expenditure should be used correctly and efficiently.
DutchIn deze omstandigheden is het verheugend dat in het verslag tot voorzichtigheid in de aanwending van reserves wordt gemaand.
In these circumstances, we should be glad that the report recommends prudent handling of the reserves.
DutchWij moeten per slot van rekening immers verantwoording aan de kiezer afleggen over de aanwending van het belastinggeld.
It is we who must be answerable to citizens in the last instance for the way in which their money is managed.
DutchZo zullen wij tot een beter evenwicht tussen de behoeften op het terrein en de aanwending van de structuurfondsen komen.
By doing so, we shall achieve a better match between local needs and the utilization of the Structural Funds.
DutchEr moet een groep of commissie worden opgericht die in de toekomst nauwlettend waakt over de aanwending van de middelen.
It is necessary to set up a group or committee which will keep a close watch to ensure money reaches its target.
DutchGezien de geplande aanwending van de middelen wordt de toepassing beter niet over de hele lijn maar punt voor punt doorgevoerd.
In view of the anticipated expense, it is better for us to adopt a specific rather than a general approach.
DutchHun medewerking is beslissend voor de goede aanwending en verspreiding van dit vrijwillige instrument.
Their participation is crucial if the present voluntary instrument is to be favoured and made more widely available in the correct way.
DutchToch doen wij niets op het gebied van de aanwending van duurzame energie, hoewel wij daarmee beslist werkgelegenheid zouden kunnen creëren.
Yet we do not take one measure in the form of renewable energy which would certainly provide jobs.
DutchWij vinden echter dat de Commissie meer aandacht moet besteden aan een doeltreffendere aanwending van de middelen.
However, we also believe that the Commission must devote greater attention to ensuring that the resources are used efficiently.
DutchEen correcte aanwending van de gelden is ook de beste garantie om te verhinderen dat de mensen het beu worden hulp te verlenen.
Moreover, the best means of preventing aid fatigue is by utilising the aid in an absolutely exact and correct way.