"aanwezig zijn bij" English translation

NL

"aanwezig zijn bij" in English

NL aanwezig zijn bij
volume_up
{verb}

aanwezig zijn bij (also: aanwezig zijn, bijwonen)
Ik zal als vertegenwoordiger van het Finse voorzitterschap persoonlijk aanwezig zijn bij de plenaire vergaderingen in de herfstperiode.
As a representative of the country that now holds the Presidency, I shall be personally present at the part-session in September.
Voorts betreur ik dat het debat zo verspreid wordt, ook omdat veel collega's vanavond wellicht niet meer aanwezig zijn bij de voortzetting.
Furthermore, I am sorry that the debate has been suspended as many colleagues will quite possibly not be present this evening if there is further discussion.
aanwezig zijn bij (also: afgaan, bezoeken, aanwezig zijn, bijwonen)
Normaal zijn we ruim in onze interpretatie van het Reglement, op voorwaarde dat ze aanwezig zijn bij de stemming.
Normally, provided they have attended the vote we are liberal in the interpretation of the Rule.
Mevrouw de Voorzitter, wij nemen het de Commissie of de Raad in de regel zeer kwalijk als ze niet aanwezig zijn bij onze debatten.
Madam President, we are usually very quick to criticise the Commission or the Council when they do not attend our debates, but this time, ironically, the finger seems to be pointing the other way.
aanwezig zijn bij (also: aanwezig zijn, bijwonen, getuigen, getuige zijn)

Similar translations for "aanwezig zijn bij" in English

aanwezig adjective
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun
bij noun
English
bij adverb
bij preposition
bij pronoun
English
bij- adjective

Context sentences for "aanwezig zijn bij" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarom is het fundamenteel dat vrouwen aanwezig zijn bij onderhandelingen, preventie, beheer...
Mr President, a great deal has already been said and I am not about to lapse into repetition.
DutchNormaal zijn we ruim in onze interpretatie van het Reglement, op voorwaarde dat ze aanwezig zijn bij de stemming.
Normally, provided they have attended the vote we are liberal in the interpretation of the Rule.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik bedank de weinigen die in de regel aanwezig zijn bij nachtzittingen van het Europees Parlement.
Mr President, I thank the few of us who are usually here at the night sitting of the European Parliament.
DutchGebleken is echter dat Roemenië het land is waar genetisch gemodificeerde gewassen werkelijk overal aanwezig zijn: bij soja, maïs, pruimen, aardappelen, enzovoort.
On the other hand, it turns out that Romania is the country in which GMO crops reign supreme, with soya, maize, plums, potatoes and so on.
DutchWe willen daarom dat onze regeringen en onze parlementen hoe dan ook aanwezig zijn bij de conventie die de voorstellen zal doen voor de grondwet van de Europese Unie.
We hope, in any event, that our governments and our parliaments will participate in the convention drawing up the proposals for the European Union's constitution.
DutchWe nemen het Parlement juist zo serieus dat we het gênant vinden dat er slechts 70 afgevaardigden aanwezig zijn bij stemmingen over belangrijke kwesties zoals de schoolmelk of Ethiopië.
Rather, it is a question of taking Parliament seriously enough to find it actually embarrassing that there are only 70 Members here when we vote on important matters such as school milk or Ethiopia.