"aanwezigen" English translation

NL

"aanwezigen" in English

NL aanwezigen
volume_up
{de}

aanwezigen
Het aantal aanwezigen zal in de Notulen worden opgenomen.
The number of those present will be recorded in the Minutes.
Daar waren wij, vrijwel alle aanwezigen in die commissie, het over eens.
We, that is almost all those present in that committee, were agreed on this.
Dat verwijt ik niet de aanwezigen maar wel de afwezigen.
I do not blame those present but rather those absent.

Context sentences for "aanwezigen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMijnheer de Voorzitter, ik dank alle aanwezigen voor de getoonde belangstelling.
Mr President, I should like to thank the whole House for its interest in this subject.
DutchDe aanwezigen zijn gemeld van A tot en met K, en op de tweede pagina idem dito.
The members present are shown from A to K and the next page is the same.
DutchHoeveel van de aanwezigen kunnen het geluid beschrijven van een planeet of een ster?
How many of you here could describe the sound of a single planet or star?
DutchVoorzitter, ik zou willen vragen om mijn naam toe te voegen aan de lijst van de aanwezigen.
Mr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
DutchRoken op zich is niet verboden en niemand van de hier aanwezigen wil dat het verboden wordt.
Tobacco, in itself, is not a banned product and no one here would want it banned.
DutchU gaf te kennen aanvullende vragen van aanwezigen te zullen accepteren.
You said you would accept supplementaries from questioners who are present.
DutchIk heb onder de aanwezigen niemand gehoord die dat in twijfel trekt.
Nor have I ever heard anyone in this Chamber question his suitability as a person.
DutchU moet toch beseffen hoe belangrijk dat is voor een aantal aanwezigen hier.
You cannot be unaware of its significance to some people here tonight.
DutchVoorzitter, alle aanwezigen hier kennen het belang van het onderwerp.
Madam President, everyone here is aware of the importance of this subject.
DutchAlle aanwezigen geven blijk van een nauwelijks te overtreffen consideratie!
Everyone has shown a respect for their speaking time tonight which could hardly be bettered.
DutchMijnheer de Voorzitter, om te beginnen wens ik alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar!
Mr President, first of all, I would like to wish everyone here in the House a happy new year!
DutchEn dit gebeurde onder de ogen van allerlei aanwezigen, die schijnbaar niets hebben gezien.
This all happened in front of witnesses who seem to have seen nothing.
DutchIk verzoek de aanwezigen om stilte zodat we kunnen luisteren naar de uitleg van de commissaris.
Please be quiet, ladies and gentlemen, so that we can hear Mrs Cresson's explanations.
DutchWij spreken hier over iets waarvan de meeste aanwezigen de wordingsgeschiedenis kennen.
We are discussing something here of which most know the history.
DutchIk denk dat veel van de aanwezigen zich in dezelfde positie bevinden als ik.
And I think a lot of people in this room, I can see a lot of you are in the same position as myself.
DutchDrie andere aanwezigen kwamen ook om het leven en vijftig mensen raakten gewond.
There, upon the spot, he was blown to bits by a grenade; three other people were killed and fifty wounded.
DutchKijk eens naar de aanwezigen in deze vergaderzaal - er is bijna niemand.
Look at the audience in this Chamber, hardly anyone is here.
DutchMijnheer de Voorzitter, geachte aanwezigen, BSE is een ernstige zaak.
Mr President, ladies and gentlemen, BSE is a serious matter.
DutchMijnheer Giansily, evenals alle hier aanwezigen vond ook ik de bewoording van uw opmerking zeer toepasselijk.
Mr Giansily, I, like everybody else, enjoyed the way in which you phrased your comment.
DutchTot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik u en alle andere aanwezigen verzoeken om grondig te werk te gaan.
I shall end, Mr President, by asking you, by asking all of us, to take this task seriously.