"achterblijven" English translation

NL

"achterblijven" in English

NL achterblijven
volume_up
[bleef achter|achtergebleven] {verb}

De rechten van burgers mogen niet achterblijven bij de rechten van goederen.
The rights of people must not continue to lag behind the rights of goods.
Europa mag in dit opzicht niet achterblijven.
Europe must not lag behind in this regard.
They should not lag behind.
Dan kunnen de meesten meedoen, terwijl de anderen met het schaamrood op de kaken mogen achterblijven.
In that case, the majority of countries could move to introduce the measures required, while the others remained shamefully behind.
Het ergste daarbij is dat de splinters die in het lichaam achterblijven, bijna nooit meer te verwijderen zijn.
The particularly dreadful thing about it is that the splinters from the cluster bombs that remain in the human body are almost never capable of being removed.
Maar er zijn nog steeds meer dan 650 miljoen Indiërs, Pakistanen, Sri Lankanen, Bengalen, Nepalezen, die achterblijven op het strand van de armoede.
But there are still over 650 million Indians, Pakistanis, Sri Lankans, Bangladeshis, Nepalese, who remain washed up on the shores of poverty.
achterblijven (also: nablijven, verhinderd zijn)
achterblijven (also: nablijven)
achterblijven (also: slepen)
achterblijven
De rechten van burgers mogen niet achterblijven bij de rechten van goederen.
The rights of people must not continue to lag behind the rights of goods.
Europa mag in dit opzicht niet achterblijven.
Europe must not lag behind in this regard.
They should not lag behind.
Als die snel vertrekken, betekent dat dat een enorme grote wissel getrokken wordt op de Europese soldaten, de Europese politieagenten die achterblijven.
If these leave soon, does this mean that the European soldiers and European police officers who stay behind will be tested to the limit?

Context sentences for "achterblijven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet achterblijven van Denemarken zelf zal de uitbreiding geenszins hinderen.
But Denmark's own foot-dragging in the EU will in no circumstances hamper enlargement.
DutchWij weten dat de resultaten ver achterblijven bij de genoemde doelstellingen.
We know that the results are a long way off the published objectives.
DutchDe ontwikkeling van nieuwe fasen voor Europol mag dan niet achterblijven.
Development work on the next stage of Europol must not then be delayed.
DutchDaarom mag Europa op dit vlak onder geen beding achterblijven.
Europe must not therefore fail to be involved in this extremely important sector.
DutchTen eerste mogen wij niet achterblijven bij de toch al trage Commissie.
Firstly, we should not tread more carefully than the Commission here.
DutchAls Tunesiërs in deze strijd zelf vooropgaan, màg en kàn de Europese Unie eenvoudigweg niet achterblijven.
If Tunisians lead this fight, then the European Union should not and cannot trail behind.
DutchIs het niet opmerkelijk dat het juist de oude lidstaten zijn die na zo veel tijd achterblijven?
Is it not extraordinary that after all this time it is the old Member States that are lagging behind?
DutchLaat ons niet achterblijven bij de Europese publieke opinie zoals die zich overal in ons continent manifesteert.
We must keep abreast of European public opinion as it emerges throughout the continent.
DutchHet Europees Parlement mag met zijn eisen niet bij de voorstellen van de Commissie achterblijven.
The demands of the European Parliament need not be any more reticent than the ideas of the Commission.
DutchBegrijpen we dat dit betekent dat er nog steeds heel veel mensen zijn die volledig achterblijven?
Do we understand that this means that there are still a large number of people who are completely left behind?
DutchIk wil niet bij de anderen achterblijven en ook ik wens u een gelukkig nieuwjaar, vooral de commissaris.
I shall do no less than everyone else and also wish everyone a happy New Year, not least the Commissioner.
DutchHet is daarom alarmerend dat wij op het gebied van die 80 procent nonchalant achterblijven op onze concurrenten.
It is therefore alarming that in that 80 % range we are lagging with indifference behind our competitors.
DutchIk vind het van belang dat de kandidaat-landen in het integratieproces op dit vlak niet achterblijven.
I consider it important that the candidate countries should not flag in their efforts to integrate in this respect.
DutchTen eerste gaat de aandacht nog meer uit naar regio's die in ontwikkeling achterblijven.
First of all there is the priority - which will be confirmed and accentuated - given to regions whose development is lagging behind.
DutchAls dat zo is, willen we er echter bij u op aandringen dat vrijheid en rechtvaardigheid daar niet ver bij achterblijven.
If this is true we will nonetheless push you to make sure that freedom and justice are not far behind.
DutchMijn grootste angst is dat bij ontwikkelingsvraagstukken de daden weer eens achterblijven bij de woorden.
My worst fear is that once again in issues relating to the developing countries there will be fewer deeds than words.
DutchMaar toch, regelgeving kan niet achterblijven.
But the legislation has to keep pace with it all.
DutchDan kunnen de meesten meedoen, terwijl de anderen met het schaamrood op de kaken mogen achterblijven.
In that case, the majority of countries could move to introduce the measures required, while the others remained shamefully behind.
DutchMaar nu al lijkt het erop dat de Raad van ministers van Justitie zal achterblijven bij de gestelde doelen.
However, it already appears that the Council meeting of Ministers for Justice will fall short of the goals which have been set.
DutchNu in de Verenigde Staten de deugden van de publieke dienst worden herontdekt, mag Europa op dit punt niet achterblijven.
At a time when the United States is rediscovering the virtues of public service, Europe must not bring down its own.