"adel" English translation

NL

"adel" in English

NL adel
volume_up
{de}

De nobele mensen, de nieuwe adel, moet echter Europa binnen kunnen komen.
The nobility, however, the new nobility of people with noble intentions, must be allowed to enter Europe.
Maar bloed betekent ook adel, als dat bloed tenminste blauw is, en wij mogen zeggen dat het rapporteur Nisticò aan nobelheid niet ontbreekt.
However, blood also indicates nobility, when it is blue, and we have to admit that the rapporteur, Mr Nisticò, is not lacking in nobility.
Onze ombudsman treedt, net als Jaakko Ilkka in de Finse Knuppeloorlog, onverschrokken op tegen de tirannie van administratieve adel.
Our Ombudsman acts fearlessly, like Jaakko Ilkka in the Finnish Cudgel War, against the tyranny of the administrative nobility.
adel
volume_up
gentry {noun}
adel

Context sentences for "adel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn deze tijden van onheil...... is het ondenkbaar de adel of het volk te provoceren...... met zo'n toneelstuk.
In these dangerous times I cannot afford to provoke our people...... simply over a theater piece.
DutchTegenwoordig is het net zo onwaarschijnlijk om even rijk en beroemd te worden als Bill Gates, als het in de 17e eeuw was om toe te treden tot de Franse adel.
It's probably as unlikely that you would nowadays become as rich and famous as Bill Gates, as it was unlikely in the 17th century that you would accede to the ranks of the French aristocracy.