"afdanken" English translation

NL

"afdanken" in English

NL afdanken
volume_up
[dankte af|afgedankt] {verb}

afdanken (also: weggooien)
Het afdanken van deze succesvolle regelingen zou hetzelfde zijn als het kind met het badwater weggooien.
To scrap these successful schemes now would be to throw away the baby with the bath water.
Zonder tijdige maatregelen zouden we oude risicovolle schepen die in Amerika zijn afgedankt hierheen halen.
If we do not implement the necessary measures in good time we will end up with the old, high-risk ships that have been sent for scrap in the States in our own waters.
Socialistische beginselen zoals het staatseigendom van productiemiddelen heeft dit regime geheel afgedankt.
The regime has scrapped socialist principles such as state ownership of the means of production.

Context sentences for "afdanken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij moeten beslissen wat wij gaan doen met de miljoenen voertuigen die wij jaarlijks afdanken.
We have to work out what we are going to do with the millions of vehicles we abandon each year.
DutchMaar het mag niet de laatste consument zijn die voor de kosten opdraait; het afdanken van een oude auto moet gratis zijn.
However, the final consumer should be able to get rid of his or her car free of charge.
DutchEn ik denk soms dat de manier waarop we daarmee doorgaan vooral een groep mensen kan afdanken, mensen in de wereld om ons heen.
And I think the way that we go through that sometimes can, first of all, disembody a group of people, individuals out there in the world.
DutchSteun dient te worden verleend aan de modernisering en vernieuwing van de nationale vissersvloten, waarmee voorgoed een einde zou komen aan het willekeurig afdanken van schepen.
Support should be provided for modernising and renewing national fishing fleets, which would mean a definitive end to the policy of the indiscriminate scrapping of vessels.
DutchWij moeten zorgen voor verwijdering van materiaal dat bij het afdanken van auto's niet in het milieu mag terechtkomen, zoals lood, kwik, chroom en cadmium; dat spreekt vanzelf.
Bearing in mind that cars eventually have to be scrapped, environmentally unfriendly materials such as lead, mercury, chromium and cadmium should be eliminated, that much is patently clear.