"affaire" English translation

NL

"affaire" in English

EN

"affair" in Dutch

NL affaire
volume_up
{de}

1. general

affaire (also: zaak, geval, aangelegenheid, ding)
volume_up
affair {noun}
De Eurostat-affaire heeft bestaande gebreken in de communicatie blootgelegd.
The Eurostat affair exposed the existing weaknesses in the channels of communication.
Voorzitter, de hele wildklem-affaire wordt eigenlijk steeds lachwekkender.
Mr President, the entire leghold trap affair is becoming increasingly ridiculous.
De inkt van die resolutie was nauwelijks droog of de Eurostat-affaire brak los.
Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
volume_up
case {noun}
Het probleem is dat het in de ECHO-affaire niet over criminele verrijking gaat.
The problem is that the ECHO case is not about property crime.
De dioxine-affaire lijkt erop te wijzen dat dit laatste het geval is.
This incident appears to indicate that is the case.
Dat zien wij het duidelijkst aan de zaak van de zogenaamd verdwenen notulen in de affaire-Fléchard.
This is most apparent in the case of the alleged disappearance of files in the Fléchard affair.
affaire (also: reden, zaak, geval, aangelegenheid)
volume_up
matter {noun}
Ik weet dat veel leden van dit Parlement nauw betrokken waren bij deze affaire.
I know that many Members of the House have taken a strong personal interest in this matter.
We moeten wel kwijt dat er om deze hele affaire een olieluchtje hangt.
It must be said that our fellow citizens can detect a strong smell of oil in this matter.
Ten tweede, een andere reden voor het niet-verlenen van kwijting voor 1994 was de affaire van de culturele ACSstichting.
Secondly, another reason for the refusal to grant discharge in 1994 was the matter of the ACP Cultural Foundation.

2. business

affaire (also: zaak, handel, ding, aangelegenheid)
Beginpunt van deze affaire vormen de melkquota van 1984.
The starting point for this business was the 1984 milk quotas.
Als dit een affaire is, dan toch wel een hele nare.
If it is a business, I must say it has been a very ugly business.
We hoefden deze nare BSE-affaire maar te noemen om hem duidelijk te maken hoeveel zijn sociale model kost.
It was sufficient to remind him of this ugly business of BSE to show him how much his social model costs.
affaire (also: zaak, ding, aangelegenheid)

Context sentences for "affaire" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe BSE-affaire was voor hen een ramp die ze te nauwer nood te boven zijn gekomen.
Mad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
DutchDames en heren, graag wil ik nog even kort de Eurostat-affaire aanstippen.
Ladies and gentlemen, allow me also to touch briefly on the Eurostat problem.
Dutch. ~~~ En zo begon mijn affaire met klassieke dans.
That year she introduced me to dance, and thus began my tryst with classical dance.
DutchZelfs de Verenigde Staten komen hiervan terug, na de Californische zaak en de Enron-affaire.
Even the United States is recovering from the California and Enron affairs.
DutchDat er zoveel tijd verstreken is, heeft grotendeels te maken met de Gibraltar-affaire.
That so much time has lapsed, is largely down to the Gibraltar issue.
DutchMaar is er in het Europees Parlement geen affaire rond de vergaderzaal geweest?
But, as far as the European Parliament is concerned, was n't there something in this House as well?
DutchDe veranderingen van houding van het bewind tonen aan dat het met deze affaire in zijn maag zit.
The government's various changes of attitude illustrate their embarrassment very well.
DutchWe hebben allemaal de tragische afloop van deze affaire nog vers in het geheugen.
We cannot avoid thinking about the tragic outcome, which has made such a deep impression on our minds.
DutchDe discussie over gedragscodes is tijdens die affaire duidelijk op gang gekomen.
Everything in that particular story showed where codes of conduct had begun to be discussed and debated.
DutchWaar blijft de wetgeving als vervolg op de BSE-affaire, waar blijft toch waar wij naar uitkijken?
Where is the legislation in the follow-up to BSE, where is what we want?
DutchDe slechterik van de hele affaire is eigenlijk niet de Commissie en zeker niet dit college.
The villain of the piece is not the Commission, and certainly not the present College of Commissioners.
DutchDe Commissie is vanaf het begin van de affaire, vanaf vorig jaar november, volledig op de hoogte van de situatie.
The Commission has been fully apprised of the situation since it emerged in November.
DutchAlle initiatieven in die affaire waren te bescheiden, en kwamen te laat.
Everything in the story was too little, too late.
DutchWe hopen dat de EU lering trekt uit deze hele affaire.
We hope that the EU draws a lesson from this whole experience.
DutchDeze affaire doet de opbouw van Europa geen goed.
Damage to the building of Europe has been caused on this occasion.
DutchIn de nasleep van de BSE-affaire werd DG XXIV een belangrijke rol toegekend op het hele gebied van het levensmiddelenbeleid.
In the wake of BSE, DG XXIV was given a significant role in the whole area of food policy.
DutchSoms hebben we het als wetgevers bij het verkeerde eind en ik denk dat dat wel eens zou kunnen blijken uit de Equitable Life-affaire.
Sometimes we get it wrong as legislators and I think Equitable Life might yet prove that.
DutchVoor ons in het Verenigd Koninkrijk, die de BSE-crisis hebben doorgemaakt, is deze dioxine-affaire een feest van herkenning.
The dioxin story is very familiar to those of us in the United Kingdom who have lived through BSE.
DutchAls we het verslag goed bestuderen bemerken we dat deze crisis verder gaat dan alleen de BSE-affaire.
The precautionary principle must be applied everywhere because it is one of the most effective ways of protecting consumers.
DutchDeze affaire staat niet op zichzelf.
This incident is only part of a long series of incidents.