"afgeven" English translation

NL

"afgeven" in English

NL afgeven
volume_up
[gaf af|afgegeven] {verb}

2. "op"

afgeven

Context sentences for "afgeven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarom moeten we goed nadenken over de politieke boodschap die we hiermee afgeven.
We have therefore to consider what political message we are sending by doing that.
DutchTen tweede moeten alle schepen, onder welke vlag ze ook varen, hun afval afgeven.
Secondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
DutchZij moeten kleur bekennen en ophouden met het afgeven van misleidende signalen.
These countries cannot pursue policies in secret, while sending out misleading signals.
DutchJe kunt geen stemverklaring afgeven over een stemming waar je niet aan meegedaan hebt.
You cannot give an explanation of vote for a vote you did not participate in.
DutchWelke boodschap zouden we afgeven met zo'n automatische verandering van de structuur?
What message would we give out with such an automatic change of structure?
DutchWij willen duidelijke signalen afgeven ter bevordering van duurzame ontwikkeling.
We want to send out clear signals promoting sustainable development.
DutchIk dank u voor uw snelle reactie en het afgeven van het juiste signaal.
I thank you for responding so rapidly and for sending out the right message.
DutchMevrouw de Voorzitter, wie een stemverklaring wil afgeven, moet ook present zijn!
Madam President, anyone who wants to make an explanation of vote should actually be present!
DutchVelen van hen moesten kledingstukken afgeven die zij nooit meer hebben teruggekregen.
Many of them had items of clothing taken away which were never returned.
DutchDat zou een heel verkeerd en ongewenst signaal afgeven naar de internationale gemeenschap.
It would send all the wrong negative signals to the international community.
DutchDaarentegen willen wij heldere en duidelijke signalen afgeven dat wij tegen drugs zijn.
Instead, we wish to give clear and unambiguous signals that reject drugs.
DutchDat signaal moeten we morgen tijdens de stemming afgeven aan de Raad.
This is the message that we must send to the Council with our vote tomorrow.
DutchHet afgeven van vergunningen aan verleners van havendiensten roept argwaan op.
The authorisations issued to the providers of port services genuinely give rise to suspicion.
DutchLaten wij nu een signaal afgeven en dit verslag met een brede basis in het Parlement aannemen.
Let us send out a signal and endorse this report by a broad majority in this House.
DutchDaarom is het van groot belang dat wij een duidelijk signaal afgeven.
It is therefore crucially important for us to send out a strong signal on this matter.
DutchAls we gezamenlijk signalen afgeven, zal onze stem des te beter gehoord worden.
If we give the signals together, our voice will be better heard.
DutchIn zover is het ook belangrijk dat we positieve signalen afgeven.
That being the case, it is also important that we should send out positive signals.
DutchDat zou een duidelijk signaal afgeven over de richting waarin hij wil gaan.
That would give a clear signal about the direction he wants to go.
DutchNeutrino's kan je detecteren door het signaal dat ze afgeven wanneer ze watermoleculen raken.
And neutrinos you can detect by the signature they leave when they hit water molecules.
DutchWij moeten logisch zijn met onszelf en geen verkeerde signalen afgeven.
We must be logical and consistent and not send out the wrong signals.