"afkomen" English translation

NL

"afkomen" in English

NL afkomen
volume_up
{verb}

1. general

afkomen (also: neerkomen)
Ik wil er evenwel op wijzen dat democratische resultaten alleen tegenslagen zijn voor degenen die er bekaaid van afkomen wegens hun gebrek aan steun bij de achterban.
I wish to point out that democratic outcomes are only setbacks for those who have come off worse because they lack grassroots support.
afkomen (also: zakken, dalen, zinken, afdalen)

2. figurative

Context sentences for "afkomen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet tweede punt is dat ik me afvraag of we ooit van al die RAL's afkomen.
Secondly, I wonder whether we will ever be free of these commitments outstanding.
DutchDat kan zo niet doorgaan, willen wij van de werkloosheid afkomen.
Things cannot go on like this if we wish to eliminate unemployment.
DutchEen fonds dat we dan ook gebruiken, echt gebruiken, voor noden waarvan we weten dat ze op ons afkomen.
This fund should also be used, really used, for emergencies which we know are heading our way.
DutchEr zullen weer vele punten op ons afkomen en wij zullen die dus nauwkeurig in de gaten moeten houden.
We shall be confronted by many more points, and we shall therefore have to keep a close eye on those.
DutchDe risico's in de afvalfase zijn groot, omdat wij van de schadelijke stoffen in PVC niet afkomen.
The risks at the waste stage are considerable because we cannot dispose of the harmful substances in PVC.
DutchWij weten dat er met UMTS nieuwe diensten op ons afkomen.
We know that UMTS will provide us with a new service.
DutchGeen enkel land in Europa is tegenwoordig in staat in zijn eentje de problemen op te lossen die op ons afkomen!
Not one country in Europe today is capable, on its own, of dealing with the problems that beset us.
DutchEen van die problemen is hoe wij van ons afval afkomen.
One of these problems is how we dispose of our waste.
DutchDat zijn allemaal vragen die op ons afkomen.
There are questions here that we shall be asked to answer.
DutchWat zij zou moeten doen, is van die subsidies afkomen.
What it should do is get rid of subsidies.
DutchIk zag een lichtketting van de berg afkomen.
I saw a chain of lights coming down the mountain.
DutchGoddank is dit niet het probleem van de luchtreizigers, maar ik zie hier werkelijk een groot probleem op ons afkomen.
Thank God this is not the passengers ' problem, but what I can see coming is that it will be a major problem for us.
DutchWij zien een economische crisis op ons afkomen.
DutchDat zie ik wel als een probleem op ons afkomen, omdat dat natuurlijk de nodige sociale gevolgen voor de betrokken telers zal hebben.
I can see that this may be a problem, because it will obviously have social consequences on the farmers in question.
DutchDit is een van de dingen die op ons afkomen en ik weet zeker dat eenieder die hier vandaag aanwezig is, hierover ook wil meedenken.
That will form part of the work that we will have to do and I sure that all of you today will want to engage in that process.
DutchHet jaarlijks verslag over de toepassing van het Gemeenschapsrecht toont ons dat ook de milieurichtlijnen er niet best afkomen.
The annual report on the implementation of Community legislation shows us that the environmental directives are not doing too well either.
DutchAls wij in januari met een zeer gefouilleerde, een zeer evenwichtige en een zeer gedetailleerde affaire afkomen, luistert daar niemand meer naar.
If we wait until January to come up with a very searching, very balanced and very detailed response, we will find that nobody is listening any more.
DutchEr zullen na deze liberalisering nieuwe taken op de wetgevers afkomen, in het bijzonder met betrekking tot onze verplichtingen op het gebied van het milieubeleid en het klimaatbeleid.
This liberalisation will entail new legislative tasks, especially as regards our obligations in the areas of environmental and climate policy.
DutchIk verzoek mijn collega's in dit Parlement dringend in hun land hetzelfde initiatief te ontplooien, zodat wij voor eeuwig en altijd van deze verschrikkelijke wapens afkomen.
I therefore call upon my colleagues here in Parliament to take the same initiative in their countries so we can rid ourselves of these terrible weapons for ever.
DutchOp bijeenkomsten zeg ik het altijd zo: de georganiseerde criminaliteit kan nooit zoveel vreten, zuipen en wat dies meer zij dat zij onopvallend van het geld kan afkomen.
At conferences I always explain it as follows: organised criminals simply cannot eat, drink and be merry to a sufficient degree to get rid of the money inconspicuously.