"al de" English translation

NL

"al de" in English

NL al de
volume_up
{adjective}

al de (also: heel, al, allemaal, alles)
volume_up
all {adj.}
Is het niet nuttig om eens te kijken naar de resultaten van al de bestaande wetten?
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
De tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.
Al de groene Latijns-Amerikaanse landen gaan over op kleinere families.
All the green Latin American countries are moving towards smaller families.
al de (also: al het)
Dat alles, al de galerijen zijn ondergronds, en je ziet de openingen voor het licht.
And all of it, then, all the galleries are underground, and you see the openings for the light.
Is het niet nuttig om eens te kijken naar de resultaten van al de bestaande wetten?
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
De tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.

Similar translations for "al de" in English

al noun
English
al adjective
English
al adverb
al numeral
English
al conjunction
de article
English

Context sentences for "al de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
DutchMevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
Some of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.
DutchWij hebben al slechte ervaringen met de veilingen in de telecommunicatiesector.
The telecommunications sector showed us that auctions are not to be recommended.
DutchHet Parlement vraagt de Commissie al vijftien jaar om wetgeving voor te bereiden.
For at least 15 years now Parliament has been asking the Commission to legislate.
DutchIn de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
The tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.
DutchHet tweede punt is de onnodige bureaucratie, dat is al eerder aan de orde gesteld.
The second point is the unnecessary red – tape, which has been mentioned before.
DutchZoals ik al zei, staat de Commissie achter de standpunten in het verslag-Sainjon.
As I said, the Commission agrees with the criteria set out in the Sainjon report.
DutchZoals wij al zeiden, is de voorliggende resolutie uiterst dringend en passend.
As we have said, this motion for a resolution is extremely urgent and opportune.
DutchDe burger heeft al problemen met de globalisering en het verlies van identiteit.
The public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
DutchHebt u al eens de websites bezocht van het Parlement, de Raad en de Commissie?
Have you yet visited Parliament's website, or the Council's, or the Commission's?
DutchDe grenswaarde van 0,9 procent ligt zelf al op de grens van de waarneembaarheid.
The 0.9 % tolerance level is, in itself, on the very margin of detectibility.
DutchDat hebben wij in artikel 15 van de kaderrichtlijn al klaar en duidelijk gezegd.
We have already stated that quite clearly in Article 15 of the framework directive.
DutchIk stel mij al de formele ratificatie van richtlijn 91/308 door Oostenrijk voor.
And I can already picture Austria's formal ratification of Directive 91/ 308.
DutchEr is dus een verslag gemaakt en wij hebben het al in de commissie goedgekeurd.
A report was therefore drawn up, and we have already approved it in the Committee.
DutchIk ken ook maar al te goed de gevoelens van de familieleden van de " vermisten ".
I understand only too well the feelings of the families of the 'disappeared '.
DutchVoor de omvang van het volgende EOF heeft de EU al een financieel voorstel gedaan.
As regards the volume of the next EDF, the EU has made its financial proposal.
DutchVerordening 1017 wordt al sinds de jaren zestig zonder veel aanpassingen toegepast.
Regulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.
DutchOfschoon de verkiezingen al zijn aangekondigd, is hierin nog altijd niet voorzien.
Despite the announcement of elections, this key element is still not in place.
DutchAl jaren probeert de EU de vlootcapaciteit van de Europese vissers te reduceren.
The EU has been trying for years to reduce the fleet capacity of European fishermen.
DutchDe repressie is in het verleden al onder druk van de publieke opinie afgenomen.
Public pressure has already resulted in a decline in persecution once before.