NL alle
volume_up
{numeral}

alle (also: al)
volume_up
all {num.}
Namelijk het feit dat, ten eerste, alle waarde in feite relatieve waarde is.
Which is that, actually, first one, all value is actually relative.
Alle subsidies en alle administratie zijn tegenwoordig geïnformatiseerd.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
Iedereen kan zich ermee bezighouden, alle overheden, alle openbare instellingen.
Anyone can become involved - all governments, all public establishments.

Synonyms (English) for "all":

all

Context sentences for "alle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is niet voldoende een militaire invasie in Irak met alle kracht af te wenden.
It is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
DutchOostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
Austria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
DutchIk zou zeggen, terecht eisen wij van de Albanezen rechten voor alle minderheden.
I should like to say that we are right to demand minority rights of the Albanians.
DutchDit zijn dus de autoriteiten waar de Europese Commissie alle vertrouwen in heeft.
These, then, are the authorities in whom the European Commission has blind faith.
DutchAlsof deze beginselen in alle negenendertig lid-staten wel worden gerespecteerd!
As if those principles were applied in every one of the thirty-nine member states!
DutchVoorlopig is er echter geen sprake van een algemeen verbod voor alle lidstaten.
For the time being no ban has been implemented by the Member States in general.
DutchEen echt statuut moet alle noodzakelijke bepalingen voor parlementsleden behelzen.
A proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
DutchWij wensen Pascal Lamy alle succes want hij doet het fantastisch tot nog toe.
We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
DutchMet alle discussies hier gaan wij vandaag de beweging maken naar een kwijting 1998.
The whole discussion here today will eventually culminate in the 1998 discharge.
DutchVolgens mij heb ik alle relevante bepalingen in het Reglement in acht genomen.
It seems to me that I have covered the requirements under the Rules of Procedure.
DutchAls het in alle lidstaten wordt uitgevoerd, dan is gaat het er eerlijk aan toe.
If it is implemented in every Member State then there is a degree of fairness.
DutchEr is alle reden voor kritiek op bepaalde activiteiten van het Europees Parlement.
There is every reason to criticise some of the European Parliament’ s activities.
DutchVoor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
DutchEr is alle aanleiding om de rapporteur te danken voor haar degelijke verslag.
We have reason to thank the rapporteur for carrying out the work on this report.
DutchWat we willen is een regeling voor alle gevallen, en dat bereidt de Commissie voor.
We need a comprehensive regulation, which the Commission is currently preparing.
DutchDaarmee is echter nog geen einde gekomen aan alle verdeeldheid op ons continent.
It does not, however, bring a complete end to divisions within our continent.
DutchOok die komen alle aan de orde in de zin zoals die in de resolutie wordt genoemd.
Those items are also addressed within the meaning mentioned in the resolution.
DutchHet is een initiatief dat dringend nodig is en het verdient alle aandacht en steun.
It is a highly-needed initiative which deserves a lot of attention and support.
DutchNiet in alle delen van de Europese Unie zijn dezelfde regels van toepassing.
There are different rules in operation in different parts of the European Union.
DutchCA: Maar dus voor alle duidelijkheid, die 25 miljard is toch bruto, niet waar?
CA: But just to clarify, the 25 billion dollars is gross, right? ~~~ That's gross?