"allemaal" English translation

NL

"allemaal" in English

EN
NL

allemaal {adjective}

volume_up
allemaal (also: heel, al, alles, hele)
In het verslag-Izquierdo Collado komen deze kwesties allemaal, of bijna allemaal, aan de orde.
The Izquierdo Collado report considers all these questions, or nearly all of them.
Mevrouw de Voorzitter, zijn wij, Europese afgevaardigden, soms allemaal oplichters?
Madam President, are we, the Members of the European Parliament, all fraudsters?
De coördinatoren in de Begrotingscommissie hebben allemaal heel hard gewerkt.
All the coordinators in the Committee on Budgets have worked extremely hard.

Context sentences for "allemaal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWant als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
Because in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
DutchDit aspect is essentieel voor consumenten en voor de veiligheid van ons allemaal.
This is an important issue for consumers and for the safety of every one of us.
DutchSnel, omdat de consument zijn interesse verliest als het allemaal te lang duurt.
It needs to be speedy because if matters take too long consumers will lose interest.
DutchHet is verbazingwekkend wat ik vanavond als Ondervoorzitter allemaal mee mag maken!
I have seen something quite remarkable during my spell in the Chair this evening.
DutchIk heb vanmorgen nog niemand gehoord over het punt waar het allemaal om draait.
I must say that I have not heard any comments this morning on the fundamental issue.
DutchWe zijn het er allemaal over eens dat we iets moeten doen tegen overstromingsrampen.
There can be no doubt that we must do something to prevent these flood disasters.
DutchDus het was een schok voor ons allemaal toen de film echt aansloeg bij het publiek.
And I really thought this was going to be a straight-to-PBS charitable initiative.
DutchAls ik dat doe, moeten alle fracties het woord krijgen, maar dan ook allemaal.
If I did, then every single group would have to be given the chance to speak.
DutchNiemand weet eigenlijk precies wie er, met welk doel, allemaal deel van uitmaakt.
Nobody is quite sure what their purpose is, or who indeed their members are.
DutchZe moeten allemaal gelijk worden behandeld, of ze nu Brits, Iers of Duits zijn.
They should be treated the same, whether they are British, Irish or German.
Dutch. ~~~ Heel logisch allemaal.
He's going to get the visual impression that the phantom is moving, right?
DutchU wordt anders gekozen dan ik: wij worden hier allemaal op een andere manier gekozen.
You have one set of electoral rules, I have another, someone else has another.
DutchDat moeten we hier maar eens eerlijk zeggen, anders stelt het allemaal niets voor!
That must be acknowledged now, or else there is little point in continuing.
DutchDit hangt allemaal af van de positie die jullie of jullie voorouders innemen.
So these things are kind of relative to where you or your ancestors happen to stand.
DutchEr is een historisch proces in gang gezet; laten we ons er allemaal bij aansluiten.
The train of history is pulling out of the station; let us take it together.
DutchZolang u maar allemaal weet dat wij het niet eens zijn met deze paragrafen.
And you should know that we do not support those paragraphs of the resolution.
DutchDe kandidaat-landen zijn echter niet allemaal even ver in hun ontwikkeling.
The distances which the applicant countries have come in their development differ.
DutchEr is maar één buitengrens in Europa en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor.
Europe has a shared external border, and it is everybody ’ s responsibility.
DutchHygiëne, vaccinaties, antibiotica -- allemaal hetzelfde soort tijdslijn.
I mean, hygiene, vaccines, antibiotics -- you know, the same sort of time frame.
Dutch~~~ Kan TV dat allemaal?
Only one generation, 20 years in, and we discovered, Wow! TV can do that?