"antagonisme" English translation

NL

"antagonisme" in English

EN

"antagonism" in Dutch

NL antagonisme
volume_up
{het}

antagonisme
Er is geen sprake van antagonisme in het standpunt dat wij innemen.
There is no antagonism in the position we take.
Het zorgt alleen maar voor antagonisme en wantrouwen.
It just led to antagonism and suspicion.
Tegelijkertijd neemt het antagonisme tussen de imperialisten onderling toe, omdat eenieder een zo groot mogelijk deel wil van de buit.
At the same time, antagonism between the imperialists is increasing in their bid to safeguard a bigger share of the spoils.

Synonyms (English) for "antagonism":

antagonism

Context sentences for "antagonisme" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet oude antagonisme kan niet zomaar een streep halen door de Turkse aanwezigheid in het leven van de Europese landen.
Old feuds cannot deny Turkey its place in the life of the Member States of the European Union.
DutchWat het intern antagonisme in het imperialistische kamp betreft, wordt in het verslag de VS gevraagd zijn verplichtingen jegens de WTO, de IMF en de Wereldbank na te komen.
Competition between the imperialist powers finds expression in the report's call for the US to honour its commitments to the WTO, the IMF and the World Bank.
DutchIk wilde hier opmerken dat als wij willen dat de samenleving profijt trekt van de ruimtevaartactiviteiten, wij erop moeten toezien dat de ruimte gevrijwaard blijft van militair antagonisme.
I should like to stress here that, if mankind is to benefit from space activities, then space must not be used as a platform for strategic competition.
DutchWij zijn bijzonder verontrust over het feit dat de EU probeert haar intern antagonisme op indirecte wijze te omzeilen en daarbij niet aarzelt zelfs haar eigen Verdragen te overtreden.
What particularly worries me is the fact that, through fundamentally violating its own treaties, the European Union is attempting to by-pass its own internal rivalries by indirect means.