"atmosfeer" English translation

NL

"atmosfeer" in English

NL

atmosfeer {de}

volume_up
1. general
Deze planeet heeft een inwendige atmosfeer van water. ~~~ De inwendige atmosfeer.
This planet has an inner atmosphere of water; it’s its inner atmosphere.
Natuurlijk niet zoals in de atmosfeer in de ballon, maar in het leven zelf.
Of course not just like the atmosphere in the balloon, but in life itself.
We hebben ook gesproken over concentraties van koolstofdioxide in de atmosfeer.
We've also talked about concentrations of carbon dioxide in the atmosphere.
2. "eenheid van druk", physics
atmosfeer
Deze planeet heeft een inwendige atmosfeer van water. ~~~ De inwendige atmosfeer.
This planet has an inner atmosphere of water; it’s its inner atmosphere.
Natuurlijk niet zoals in de atmosfeer in de ballon, maar in het leven zelf.
Of course not just like the atmosphere in the balloon, but in life itself.
We hebben ook gesproken over concentraties van koolstofdioxide in de atmosfeer.
We've also talked about concentrations of carbon dioxide in the atmosphere.

Context sentences for "atmosfeer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchVoorzitter, dit debat vindt naar mijn mening plaats in een onwezenlijke atmosfeer.
Mr President, in my view this debate is taking place in an unreal atmosphere.
DutchNee, iedereen moet het recht hebben om de Europese atmosfeer in te ademen.
The fact is that everyone must have the right to inhale the European atmosphere.
DutchWe hebben ook gesproken over concentraties van koolstofdioxide in de atmosfeer.
We've also talked about concentrations of carbon dioxide in the atmosphere.
DutchDeze planeet heeft een inwendige atmosfeer van water. ~~~ De inwendige atmosfeer.
This planet has an inner atmosphere of water; it’s its inner atmosphere.
DutchNatuurlijk niet zoals in de atmosfeer in de ballon, maar in het leven zelf.
Of course not just like the atmosphere in the balloon, but in life itself.
DutchAmerika ondertekent het Verdrag van Kyoto niet en vergiftigt de atmosfeer.
America has not signed the Kyoto Protocol and is poisoning the atmosphere.
DutchDan is er natuurlijk al die kooldioxide van de stof die in de atmosfeer terecht komt.
Then of course, there's all that CO2 from this material that ends up in the atmosphere.
DutchEn omdat het zo veel is, is het van groot belang voor onze atmosfeer.
And because it's so much stuff, it's really important for the atmospheric system.
DutchTussen 1949 en 1990 hebben er in de atmosfeer 607 nucleaire explosies plaatsgevonden.
They had 607 nuclear explosions in the atmosphere between 1949 and 1990.
DutchAls je gecremeerd wordt, komen al die giftige stoffen die ik opsomde, vrij in de atmosfeer.
If you're cremated, all those toxins I mentioned are released into the atmosphere.
DutchZe heeft een atmosfeer die iets dunner is dan de onze, dus er heerst een klimaat.
It has an atmosphere somewhat thinner than ours, so it has weather.
DutchIk heb negen ton CO2 in de atmosfeer uitgestoten. ~~~ Dat is het gewicht van twee olifanten.
I emitted, in the atmosphere, nine tons of CO2; that is the weight of two elephants.
DutchDat zijn twee verschillende takken van dezelfde soort atmosfeer wetenschap.
They are both two branches of the same field of atmospheric science.
DutchOok kan bij deze gassen de afbraaktijd in de atmosfeer zeer lang zijn.
Furthermore, it can take a very long time for these gases to disperse in the atmosphere.
DutchAtmosfeer is prima voor ons; het zorgt ervoor dat we hier op aarde kunnen overleven.
Atmosphere is great for us; it allows us to survive here on Earth.
DutchTegen de persoon die het aanprees, zeiden we: "De atmosfeer zit veel ingewikkelder in elkaar."
And to the person who was promoting it said, "The atmosphere's much more complicated."
DutchWe kunnen geluidsgolven detecteren in de atmosfeer van de zonachtige sterren.
We can detect sound waves in the atmospheres of sun-like stars.
DutchMaar ik weet dat het een illusie was, veroorzaakt door het maanlicht en de atmosfeer.
But I know it was just an optical illusion caused by moonlight.
DutchDat kan een belangrijk ecosysteem zoals onze atmosfeer met zich meeslepen.
And when that ecosystem collapses, it could take a major ecosystem with it, like our atmosphere.
DutchWaar we naar zoeken is de aanwezigheid van het gas methaan, CH4, in de atmosfeer van Mars.
And what we're looking at is the presence of the gas methane, CH4, in the atmosphere of Mars.