"atmosfeer" English translation

NL

"atmosfeer" in English

NL

atmosfeer {de}

volume_up
1. general
Deze planeet heeft een inwendige atmosfeer van water. ~~~ De inwendige atmosfeer.
This planet has an inner atmosphere of water; it’s its inner atmosphere.
Natuurlijk niet zoals in de atmosfeer in de ballon, maar in het leven zelf.
Of course not just like the atmosphere in the balloon, but in life itself.
We hebben ook gesproken over concentraties van koolstofdioxide in de atmosfeer.
We've also talked about concentrations of carbon dioxide in the atmosphere.
2. physics: "eenheid van druk"
atmosfeer
Deze planeet heeft een inwendige atmosfeer van water. ~~~ De inwendige atmosfeer.
This planet has an inner atmosphere of water; it’s its inner atmosphere.
Natuurlijk niet zoals in de atmosfeer in de ballon, maar in het leven zelf.
Of course not just like the atmosphere in the balloon, but in life itself.
We hebben ook gesproken over concentraties van koolstofdioxide in de atmosfeer.
We've also talked about concentrations of carbon dioxide in the atmosphere.

Context sentences for "atmosfeer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn omdat het zo veel is, is het van groot belang voor onze atmosfeer.
And because it's so much stuff, it's really important for the atmospheric system.
DutchDat zijn twee verschillende takken van dezelfde soort atmosfeer wetenschap.
They are both two branches of the same field of atmospheric science.
DutchWe kunnen geluidsgolven detecteren in de atmosfeer van de zonachtige sterren.
We can detect sound waves in the atmospheres of sun-like stars.
DutchMaar ik weet dat het een illusie was, veroorzaakt door het maanlicht en de atmosfeer.
But I know it was just an optical illusion caused by moonlight.
DutchEn omdat het zo belangrijk is voor onze atmosfeer, doen we er alles aan om het te bestuderen.
Because it's important to the atmospheric system, we go to all lengths to study this thing.
DutchWe kunnen vinden waarvan ze gemaakt zijn, of hun atmosfeer water, kooldioxide en methaan zou bevatten.
We can find what they're made of, would their atmospheres have water, carbon dioxide, methane.
DutchOmdat deze fragiele isotoop van lithium-6 niet kan voorkomen in de atmosfeer van zon-achtige sterren.
Because apparently you can't have this fragile isotope of Lithium-6 in the atmospheres of sun-like stars.
DutchEen enorme hoeveelheid puin werd de atmosfeer ingeslingerd.
Sunlight was cut off, and fungi inherited the Earth.
DutchDat zegt wel iets over de atmosfeer in dat land.
This is indicative of the climate in that country.
DutchDat is iets waarover de mensen zelf in alle rust en in een democratische atmosfeer moeten kunnen beslissen.
This is something on which the people themselves must be able to decide in their own time and in a democratic climate.
DutchMaar het lijkt erop dat we ze lange tijd in de atmosfeer kunnen houden -- veel langer dan eerst -- omdat ze zweven.
But it looks like we could achieve long atmospheric lifetimes -- much longer than before -- because they're levitated.
DutchZe zuigen koolstofdioxide uit de atmosfeer.
That's what plants actually do for a living.
DutchFeminisme was de atmosfeer waarin ik opgroeide.
DutchBewezen is dat een te hoge concentratie looddeeltjes in de atmosfeer het IQ van kinderen beïnvloedt.
It has been proved that the excessively high concentrations of particles in the air originating from lead reduce children's intelligence levels.
DutchHetzelfde geldt voor de atmosfeer.
It's like you dipped a marble in water.
DutchIk denk dat deze wijze en moedige beslissing van president Clerides bijdraagt aan een klimaat dat dat proces in een betere atmosfeer doet plaatsvinden.
I believe that this wise and courageous decision by President Clerides has created a better climate for that process.
DutchHet is wel heel speciale kurk, en deze kurk beschermt ons tegen de gewelddadige afdaling in de atmosfeer die we nu gaan meemaken.
Now, this is really special cork, and this cork is what's going to protect us from the violent atmospheric entry that we're about to experience.
DutchDe kernproeven in de atmosfeer vormden de eerste van een lange reeks roekeloze activiteiten waarmee radio-isotopen over de hele planeet werden verspreid.
But, a more subtle heritage is to be found in the permanently altered genetic stock of every living thing on the planet.
DutchIn de richtlijnen 89/656 en 99/92 is sprake van explosieve atmosfeer en het werk in een dergelijke atmosfeer, waaraan ook het ongeval in Perama te wijten was.
Directives 89/ 656 and 99/ 92 concern explosive atmospheres and work in such atmospheres, which is what caused the accident in Perama.
DutchDeze insinuatie is niet alleen een belediging, ze is ongegrond en valt in de serieuze politieke atmosfeer waarin we dit debat voeren beslist uit de toon.
Apart from being offensive, this insinuation is false and completely inappropriate to the serious political context in which this debate has taken place.