"attent maken op" English translation

NL

"attent maken op" in English

NL attent maken op
volume_up
{verb}

Similar translations for "attent maken op" in English

attent adjective
attent adverb
maken verb
op adjective
op adverb
op preposition
op conjunction
English

Context sentences for "attent maken op" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk wil u vooral attent maken op het belang van betere regelgeving voor een modern industriebeleid.
I would in particular like to draw your attention to the importance of better lawmaking for modern industrial policy.
DutchIk wil u ook attent maken op het feit dat New York, dat eens een van de meest onveilige steden was, in zeer korte tijd een van de veiligste is geworden.
I would also ask you to bear in mind that New York was once one of the most dangerous cities in the world, and within a short space of time has become one of the safest.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Parlement graag attent maken op een belangrijk seminar dat de afgelopen twee dagen in Dublin is gehouden over het onderwerp HIV/aids.
Mr President, I just wanted to draw the attention of the House to a major seminar that has been held in Dublin over the last two days on the subject of HIV/ AIDS.
DutchMijnheer de Voorzitter, waarde collega's, via het initiatief eEuropa wil de Commissie ons attent maken op de achterstand die Europa heeft opgelopen bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.
Mr President, with the e-Europe initiative, the Commission is reminding us that Europe is lagging behind in the development of the information society.
DutchTegelijkertijd wil ik het Parlement echter attent maken op drie aspecten in deze kwestie die een rechtstreeks effect hebben op wat wij bedoelen met waarborging van de continuïteit van de voorziening.
At the same time, however, I should like to alert the House to three aspects of this issue that have a direct bearing on what we mean by safeguarding security of supply.
DutchWij blijven de Democratische Volksrepubliek Korea attent maken op het feit dat het nucleaire probleem moet worden opgelost en dat het zespartijenoverleg de beste manier vormt om dat doel te bereiken.
We will continue to make clear to the Democratic People’ s Republic of Korea that the nuclear problem must be resolved and that the six-party talks are the best way of dealing with this question.