NL bedaren
volume_up
[bedaarde|bedaard] {verb}

Laten wij dus onmiddellijk dit debat beginnen en tot bedaren brengen.
We should therefore start the debate straightaway in order to calm them.
Ik betwijfel of dat nu ook het geval zal zijn, want de gemoederen zijn inmiddels weer tot bedaren gebracht.
I doubt if this will be the case today because things have calmed down somewhat since.
Dat zou natuurlijk goed zijn om de gemoederen tot bedaren te brengen en de tegenstellingen wat minder hevig te maken.
It would of course be good for calming things down and reducing the intensity of antagonisms.
bedaren (also: kalmeren)
No reason at all to play it quiet
bedaren (also: kalmeren, geruststellen)
De onderwijsminister probeert de gemoederen te bedaren, maar de vraagtekens blijven.
Despite reassurances from the Minister of Education, these rumours are still giving cause for concern.
Wanneer de gemoederen bedaard zijn, zal men beslist inzien dat de Europese Raad van Luxemburg in onze betrekkingen met die belangrijke partner een cruciale stap is geweest.
When the emotion has subsided, we will see, I am sure, that the Luxembourg European Council is a crucial step in our relations with this important partner.

Context sentences for "bedaren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTot nu toe werd er in de regio niets gedaan om de gemoederen te bedaren.
So far there has been no reduction of the potential for conflict in the region.
DutchIk denk dat dat met name nuttig zou zijn om de gemoederen weer enigszins tot bedaren te brengen.
I believe that this would be particularly important to set their minds at rest.
DutchIk betwijfel of dat nu ook het geval zal zijn, want de gemoederen zijn inmiddels weer tot bedaren gebracht.
I doubt if this will be the case today because things have calmed down somewhat since.
DutchDat zou natuurlijk goed zijn om de gemoederen tot bedaren te brengen en de tegenstellingen wat minder hevig te maken.
It would of course be good for calming things down and reducing the intensity of antagonisms.
DutchWij doen echter een oproep om de gemoederen te bedaren.
We would also like to urge people not to overreact.
DutchWe moeten bedaren vooraleer we de planeet verwoesten.
We need to settle down before we wreck the planet.
DutchIk wil de Commissie verzoeken vandaag op deze vragen te antwoorden en haar interne onrustzaaiers tot bedaren te brengen.
I ask the Commission to answer these questions today, and to get its internal scaremongers under control.
DutchWe hebben behoefte aan een politieke stijl die gebaseerd is op duidelijkheid en feiten en die emoties tot bedaren brengt in plaats van oproept.
We need a political style that is clear, factual and calms emotions, instead of stirring them up.
DutchAls ze ertoe kan bijdragen de gemoederen van beide partijen te bedaren, dan is de doelstelling van de resolutie verwezenlijkt.
If it can help to defuse the battle of words between the two sides somewhat, than it will certainly have served its purpose.
DutchDit dreigt de spanningen in Europa verder aan te wakkeren in plaats van te bedaren, ook al zullen sommige wapenfabrikanten zich in de handen wrijven.
As a result, tension is likely to increase in Europe rather than the reverse - even if some arms manufacturers are made happy in the process.
DutchWe moeten ervoor zorgen dat we deze brandhaard tot bedaren brengen en onze hulp richten op gebieden die deze het hardst nodig hebben, zoals met name in Macedonië.
We must show that we are trying to quell the fire and that we are helping those, in Macedonia in particular, who are especially affected.