"bedrijfs-" English translation

NL

"bedrijfs-" in English

NL bedrijfs-
volume_up
{adjective}

bedrijfs-
volume_up
business {adj.} (in compounds)
Het bedrijfs- en investeringsklimaat van het land is dankzij voortdurende economische hervorming aanzienlijk verbeterd.
Its business and investment climate has been improved greatly through continuous economic reform.
Dat kan alleen door alle Europese instellingen en bedrijfs- en consumentenorganisaties te bundelen in een veel sterkere coalitie.
That can only be done by engaging all of the European institutions, business and consumer organisations in a much more powerful coalition.
bedrijfs- (also: hoofd-, corporate, organisatie-)
Het gebouw rechts van mij, dat ons bedrijfs campus is voor The Gap met een ouderwetse weide, is een voordeel -- het zijn broedgebieden.
The building on my right, which is our corporate campus for The Gap with an ancient meadow, is an asset -- its nesting grounds.
bedrijfs-
volume_up
management {adj.} (in compounds)

Context sentences for "bedrijfs-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBedrijfs- en ontwikkelingsactiviteiten worden teveel door administratieve belemmeringen beperkt en daar lijdt vooral het MKB onder.
Enterprise and development activity is excessively restricted by bureaucratic impediments, and small and medium-sized enterprises in particular suffer from this.
DutchIn alle lidstaten bestaan er uiteenlopende voorschriften van het bedrijfs- en vervoerrecht betreffende het verpakken en vervoeren van dergelijke gassen.
In all Member States, there are various provisions in industrial and transport law concerning the packing and transportation of these gases.
DutchHet zijn niet de zogenaamde belastingparadijzen die een verstorende invloed op de interne markt hebben, maar veeleer de te hoge bedrijfs- en verbruiksbelasting.
It is not the tax oases that have a distorting effect on the internal market, but rather the excessively high corporation taxes and excise duties.