"bedrijven" English translation

NL

"bedrijven" in English

NL bedrijven
volume_up
{het}

bedrijven (also: toewijzing, begaan)
bedrijven (also: plegen, produceren)

Context sentences for "bedrijven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet gaat niet om de software-industrie, om Microsoft versus Europese bedrijven.
It is not about the software industry, about Microsoft versus European companies.
DutchEen verlaging van de compensatie is vooral voor de gemengde bedrijven nadelig.
Any reduction in compensation would be particularly damaging to the mixed farms.
DutchHeel, heel slecht voor de economie, bedrijven en steden in ons huidige paradigma.
Very, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
DutchZij hebben berekend voor de 3.000 grootste bedrijven wat de milieukosten zijn.
And they calculated for the top 3,000 corporations, what are the externalities?
DutchTen zesde, stelt de Commissie een lijst op van bedrijven die zaken doen met Birma?
Sixth, is the Commission compiling a list of companies doing business with Burma?
DutchDe Raad heeft deze koers in Feira uitgezet met het Handvest voor kleine bedrijven.
The Council set that orientation at Feira, with the Charter for Small Enterprises.
Dutch50 bedrijven tekenden, 200 produkten kwamen op, produceerden 100 miljoen in omzet.
50 companies signed up, 200 products came out, generated 100 million in sales.
DutchKan dit voor iedereen zijn of is het alleen voor bedrijven en filmproducenten?
Can it be for every man, or is this just for corporations and movie producers?
DutchVerschillende fracties proberen nu echter politiek te bedrijven met deze kwestie.
Various political groups are now, however, trying to play politics with this issue.
DutchJuist voor deze kleine bedrijven is vereenvoudiging van procedures belangrijk.
For these small companies in particular simplification of procedures is important.
DutchVoor kleine bedrijven zijn die lasten onevenredig zwaar, soms zelfs ondraaglijk.
That seems very onerous indeed for small businesses, disproportionately so.
DutchOok de reclamemarkt is in feite in handen van bedrijven waarvan hij de eigenaar is.
The advertising market is also in practice dominated by the companies he owns.
DutchEr zijn een hele reeks bedrijven die aan dit soort van personalisatie doen.
There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization.
DutchDit soort bedrijven rangschikken onder het MKB gaat mijns inziens toch wat ver.
To include these businesses under the heading of SMEs is, to my mind, going too far.
DutchMijn land is er nog niet in geslaagd om accuverwerkende bedrijven op te richten.
The current practice of a few Member States in this respect is strongly questionable.
DutchHierdoor staan de Europese bedrijven zwakker dan hun Amerikaanse concurrenten.
That is weakening European enterprises with respect to their American counterparts.
DutchMeer dan de helft van de eerste tien bedrijven van de wereld zijn energiebedrijven.
Out of the 10 largest companies in the world, more than half are energy companies.
DutchDeze bedrijven moeten de uitbreiding juist als een positieve uitdaging zien.
On the contrary, these enterprises should see enlargement as a positive challenge.
DutchDe bedrijven hebben driekwart jaar nodig om een milieuverslag op te stellen.
Companies have to spend nine months on the preparation of an environmental report.
DutchBij wijzigingen moet rekening worden gehouden met de kleine bedrijven in de sector.
The changes must take account of small companies active in this sector of industry.