"behendigheid" English translation

NL

"behendigheid" in English

NL behendigheid
volume_up
{de}

behendigheid (also: handvaardigheid)
behendigheid (also: vaardigheid, bekwaamheid, slag, handigheid)
volume_up
skill {noun}
Springt u over de grenzen van uw vleiende diplomatieke behendigheid heen en zet u zich in voor de scheiding der machten en een grondwet in Europa!
Leave flattery and diplomatic skills behind you and profess your faith in the separation of powers and a European constitution.
Bovendien geef ik grif toe dat ik de parlementaire behendigheid van de heer Barón mis om in minder dan 24 uur tijd een repliek op een persoonlijke opmerking te bedenken.
And furthermore, I confess I do not have the parliamentary skill to reply to a personal reference within 24 hours.
En juist omdat het zich op dit cruciale moment bevindt, dient het fungerend voorzitterschap naar mijn mening met veel omzichtigheid, behendigheid en een grote dosis tact tewerk gaan.
And, precisely because it is at a critical point in its timetable, I believe that the Dutch presidency must proceed with a large measure of prudence, skill and tact.
behendigheid (also: list, goocheltruc)

Context sentences for "behendigheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls het gaat om behendigheid is het zelfs niet duidelijk welk algoritme je moet oplossen.
When it comes to being dexterous, it's not even clear what the algorithm is you have to solve to be dexterous.
DutchSpringt u over de grenzen van uw vleiende diplomatieke behendigheid heen en zet u zich in voor de scheiding der machten en een grondwet in Europa!
Leave flattery and diplomatic skills behind you and profess your faith in the separation of powers and a European constitution.
DutchDat neemt natuurlijk niet weg dat ik lof heb voor het vernuft, de behendigheid en de bekwaamheid van de collega's die aan die compromissen hebben gewerkt.
That is why, as I see it, none of the attempts at compromise that have been made –  although I commend the wisdom, ability and capacity of the Members –  has achieved the ultimate goal.