"behoefte aan informatie" English translation

NL

"behoefte aan informatie" in English

NL behoefte aan informatie
volume_up
{de}

behoefte aan informatie
De behoefte aan informatie is een gevolg van de BSE-crisis.
The need for information sprang from the BSE crisis.
Er bestaat een reusachtige behoefte aan informatie en bewustmaking die verder gaat dan het verstrekken van technische informatie over het omschakelingsproces.
There is an enormous need for information and awareness-raising measures going beyond merely technical information on the changeover.

Similar translations for "behoefte aan informatie" in English

behoefte noun
aan adverb
aan preposition
informatie noun

Context sentences for "behoefte aan informatie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWel hebben wij behoefte aan informatie.
This is why we urgently need the relevant information though.
DutchDe lopende onderhandelingen over de MOI hebben geleid tot een stijgende behoefte aan informatie bij de publieke opinie.
The current negotiations on the MAI have led to an increase in the information needs of the general public.
DutchWe moeten ons ook realiseren dat als gevolg van de uitbreiding de behoefte aan informatie zal toenemen, wat natuurlijk alleen maar gerechtvaardigd is.
We must also recognise that enlargement will bring additional and quite legitimate demands in terms of information.
DutchDaarom hebben we ook behoefte aan informatie over en onderzoek naar wapensystemen die minder schadelijk zijn dan de systemen die vandaag aan de orde zijn.
For this reason we need information and research on weapons systems which are less harmful than the one we have been discussing today.
DutchDe mondige consumenten van tegenwoordig hebben behoefte aan informatie - over ingrediënten en samenstelling en sommige mensen willen zelfs ook informatie over de productiewijze.
Consumers have minds of their own and want to be informed - about ingredients, composition, and additives; some of them want information about methods of production.
DutchIk heb de indruk dat het toezicht in dit geval echt moeilijk is, want de Commissie heeft daarvoor behoefte aan informatie, gegevens en verslagen, die men haar ter beschikking moet stellen.
I get the impression that monitoring is no easy task and if the Commission is to perform this task it needs information and data and reports to be sent in.
DutchDaarom heeft de consument behoefte aan informatie en moet hij die ook kunnen krijgen, hij moet leren vergelijken, en plannen, hij moet buitensporige voorstellen onderkennen en van de hand wijzen.
That is why consumers must ask for and obtain all sorts of information; they must learn to make comparisons, choose, avoid excesses and plan their own commitments.