"bellen" English translation

NL

"bellen" in English

NL

bellen [belde|gebeld] {verb}

volume_up
Vroeger was het: ik voel iets, ik wil bellen.
So before it was: I have a feeling, I want to make a call.
Maybe it wants to make a call.
Hey, I'm gonna make a call.
Maar ook toen kon ik ze niet overtuigen en ze zeiden: "We bellen terug," -- dat deden ze niet.
But even then they weren't convinced and said, "Okay, we'll phone you back" -- never did.
Mevrouw de Voorzitter, de collega op stoel 10A is met haar GSM aan het bellen.
Madam President, my colleague in seat 10 A is speaking into a mobile phone.
Ik heb jaren bij de telefoon zitten wachten tot TED me zou bellen.
I've actually been waiting by the phone for a call from TED for years.
Laat in het vervolg dus alstublieft langer en harder bellen.
So could you make sure they ring it longer and louder in future?
Mijnheer de Voorzitter, wilt u zo vriendelijk zijn de verantwoordelijke personen te verzoeken kort te bellen.
Would you mind telling the department concerned to ring it in small doses.
De commissaris zou morgen de delegatie aldaar kunnen bellen en zeggen: onderneem eens actie bij de regering van Guatemala.
The Commissioner could ring the delegation there tomorrow and tell them to approach the Guatemalan Government about it.
Zijn verzoeken om zijn vrouw, werkgever en advocaat te mogen bellen werden alle afgewezen.
His requests for permission to telephone his wife, employer and lawyer were all refused.
U hebt bepaalde regeringsleiders gevraagd eens wat afgevaardigden te bellen.
You asked Heads of Government to telephone Members of this House.
Wij hebben, mevrouw Moreau, tegenwoordig zelfs mogelijkheden om voor niks te bellen.
Today it is possible, Mrs Moreau, to telephone free of charge.

Context sentences for "bellen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNa ongeveer drie dagen verschijnen er bellen aan het oppervlak van de vloeistof.
After about three days, the bubbles will appear on the surface of the liquid.
DutchDeze bellen zijn gemaakt van natuurlijk katoen en rubber van de rubberboom.
These bubbles are made from natural cotton and rubber from the rubber tree.
DutchToen ik wist dat ik voor jullie zou komen spreken, dacht ik: "Ik moet mijn moeder bellen."
When I knew I was going to come to speak to you, I thought, "I gotta call my mother."
DutchWe waren er waarschijnlijk al een tiental minuten voordat de managers besloten om 911 te bellen.
And we were there probably 10 minutes before the managers decided to dial 911.
DutchJe kunt eindeloos gratis bellen naar huis in Amerika met deze telefoons.
You can make free unlimited calls home to the US with these phones.
DutchIk kan me herinneren dat ik geprobeerd heb om 112 te bellen -- het alarmnummer.
I can remember trying to dial 112 – the emergency number.
DutchIn plaats van lava bliezen ze grote bellen methaan uit.
Instead of belching out lava, they were belching out big, big bubbles of methane.
DutchDe enige weg uit de penarie die ik kon bedenken was Oprah te bellen.
So, naturally, the only way out of the slump that I could think of was, I decided to call Oprah.
Dutch." ~~~ Waarom ben ik anders aan het bellen?
To listen to your messages ... " Why else am I calling?
DutchAls je een eigen bedrijf hebt is het lastig iets te doen zonder een juridisch adviseur te bellen.
If you run a business, it's hard to do much of anything without calling your general counsel.
DutchEn als het echt link wordt...... een muntjeshouder vol kwartjes, zodat je de politie kan bellen.
And if things get really nasty...... a coin holster full of quarters, so you can call the police.
DutchTijdens de rust gaan mensen snel even bellen en gaan naar het toilet.
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
DutchElke morgen bellen ze om te horen hoe de situatie hier is
They've been calling for situation reports every morning this week.
DutchDus bellen ze Oma, en Oma zegt: "Mijn pan was te klein!"
So they call grandma, and grandma says, "My pan was too small!"
DutchEn als ik 't al wist, dan nog ga ik niet 3 uur bellen!
Even if I did, I would not talk to their Afghan ass for 3 hours!
DutchMet al z'n toeters en bellen zal één zo'n robot je evenveel kosten als een chirurg van puur goud.
With all its bells and whistles, one of those robots will cost you about as much as a solid gold surgeon.
DutchJe bent op verboden terrein en ik zal de politie moeten bellen
You're trespassing, and I will have to call the police.
DutchDe grootte van de bellen geeft aan hoevelen met HIV zijn besmet.
The size of the bubbles is how many are HIV affected.
DutchDus besloot ik de hardloopcoach te bellen in Georgetown.
And so I decided to call the track coach at Georgetown.
DutchDenk eraan, jullie kunnen bellen met verzoekjes.
I remind you that you can call and request your favorite song