"bewustzijn" English translation

NL

"bewustzijn" in English

NL bewustzijn
volume_up
{het}

Ten derde, ook bij telers het bewustzijn kweken van het potentieel van deze industrie.
And thirdly, also to increase awareness by the growers to the potential of this industry.
Ik hoop dat het bewustzijn van wederzijds belang blijft bestaan.
I hope that there will be a continued awareness of mutual interests.
Doe het voor het Europese bewustzijn, want gedane zaken nemen wél keer.
Do it for the sake of European awareness, because history is reversible.
bewustzijn (also: besef, bezinning)
En er is geen werkelijk onderscheid tussen jouw bewustzijn en het bewijstzijn van iemand anders.
And there is no real distinctiveness of your consciousness from somebody else's consciousness.
Die angst kan het best overwonnen worden door een Europees bewustzijn aan te kweken.
These can best be overcome by developing a European consciousness.
Landsgrenzen nemen in het bewustzijn van de mensen een centrale plaats in.
National frontiers are a central part of many people's consciousness.

Context sentences for "bewustzijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen hele reeks meisjesnamen zijn voor goed in ons aller bewustzijn gebrand.
A whole series of girlsʼ names have been imprinted on all our minds for good.
DutchDe lijst van tekortkomingen van de Unie in het publieke bewustzijn is lang.
The people are aware that the list of the Union's shortcomings is a long one.
DutchIk ga maar eens verder," maar plotseling een collectief bewustzijn ~~~
It said, "Can you help me get there?" ~~~ Released it on the streets of Manhattan.
DutchZij zijn daardoor sterk in het bewustzijn van het publiek verankerd.
Their presence in this sector establishes them firmly in the minds of the people.
DutchEr kan geen compromis bestaan tussen egoïsme en nationaal bewustzijn.
There can be no compromise between egotism and the sense of national spirit.
DutchHet is dus zaak om maatregelen te nemen die hun bewustzijn op een positieve manier veranderen.
Measures must therefore be taken to give them a more positive sense of themselves.
DutchWij zijn erin geslaagd om het morele bewustzijn van onze samenleving te onderkennen.
We have been able to recognise the moral conscience of our society.
DutchHet doel is om bewustzijn te bereiken bij machines, en meer nog dan bewustzijn, empathie.
So the goal here is to achieve sentience in machines, and not just sentience, but empathy.
DutchDat had het Parlement evenwel niet mogen beletten hier het ethische bewustzijn te laten zegevieren.
But that should not prevent Parliament from allowing ethical sense to prevail.
DutchDat nieuwe bewustzijn is een van de belangrijkste signalen van deze tijd.
This awakening is one of the most important signals of our times.
DutchWij hebben dat gedurende 60 jaar in ons collectief bewustzijn gehouden.
This fact has been engraved in our collective memory for 60 years.
DutchWe weten dat ons bewustzijn van de wereld en onszelf tot stand komt in het brein,
Because we know that our experience of the world and of ourselves within it is realized in the brain --
DutchHun foto's werden een deel van ons collectieve bewustzijn.
They not only recorded history; they helped change the course of history.
DutchDit is een instrument om het bewustzijn van jongeren te beïnvloeden en één bepaald onderwijsmodel op te leggen.
It is a tool for moulding young people and imposing a certain educational model.
DutchWe kunnen ons een ruimte voorstellen van mogelijke veranderingen in het bewustzijn van deze wezens.
And we can therefore visualize a space of possible changes in the experience of these beings.
DutchWij moeten op alle niveaus blijven werken aan het publieke bewustzijn van het belang van een beter milieu.
Regretfully, the necessary financial sources are not being made available.
DutchIn dit opzicht hebt u zeker het bewustzijn van veel mensen beïnvloed.
You have probably made a lot of people more aware of this.
DutchDe wetenschap en het bewustzijn zijn het in deze zaak eens: het verslagPelttari honoreert beide.
Science and our consciences are at one on this issue: the Pelttari report made it possible to honour both.
DutchNiet één van die cellen heeft bewustzijn, niet één van die cellen weet wie jij bent, of kan het wat schelen.
Not a single one of those cells is conscious; not a single one of those cells knows who you are, or cares.
DutchNiets zorgt voor een meer drastische en spontane kloof tussen potentieel en actueel bewustzijn dan ernstig hoofdletsel.
There is no more drastic and sudden gap created between potential and actual mind than a severe head injury.