"bezinning" English translation

NL

"bezinning" in English

NL bezinning
volume_up
{de}

Zeker wat betreft de Commissie hebben wij behoefte aan nadere informatie en bezinning.
At least as far as the Commission is concerned, we feel that more awareness and thought are necessary.
bezinning (also: bewustzijn, besef)

Context sentences for "bezinning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen stellingname die westerse politici hopelijk tot nadere bezinning brengt.
This is a view which will hopefully give Western politicians food for thought.
DutchEr moet een bezinning komen over de breuk die het vrijemarktbeleid teweegbrengt.
We need to think about the kind of collapse to which free-market policies are leading.
DutchEen ethische bezinning op de nieuwe ontwikkelingen in deze sector is noodzakelijk.
We need to reflect on the ethical implications of the new developments in this sector.
DutchDit debat is een geheel van geïsoleerde verklaringen zonder echte bezinning.
This debate is a series of isolated statements without any real dialogue or thought.
DutchIk denk dan ook dat wij deze aanzet tot bezinning van de heer Lannoye moeten aannemen.
I therefore believe that we must adopt Mr Lannoye's thought-provoking report.
DutchIk ben ingenomen met de steun voor onze bezinning over onze externe betrekkingen.
I am pleased to welcome the support for our thinking in the sphere of external relations.
DutchHet vraagstuk vereist bezinning, discussie en, waar nodig, maatregelen.
That question calls for reflection, for debate and, if necessary, for action.
DutchHet baart mij zorgen dat hij heeft ingestemd met een periode van bezinning over de Grondwet.
I am concerned that he has agreed to a period of reflection on the Constitution.
DutchDe uitbreiding zal hopelijk tot een nuchtere bezinning op dit punt leiden.
Enlargement will hopefully bring with it some common sense on this score.
DutchRust, gelegenheid voor bezinning en ontspanning behoren tot de basisbehoeften van een mens.
People's basic needs include rest, and an opportunity to reflect and relax.
DutchWe vinden nauwelijks tijd voor bezinning diep vanbinnen in onszelf.
And we can barely find the time to reflect deeply back in on our own selves.
DutchDe Commissie had in Agenda 2000 al een bezinning over haar eigen herstructurering aangekondigd.
In Agenda 2000, the Commission had already begun to consider its own reform.
DutchDaarom zouden we, in de bezinning die plaats zal vinden, drie zaken behandeld willen zien.
Therefore, we would like three things to be addressed in the review that will take place.
DutchIk hoop dat de crisis als kans voor bezinning wordt aangegrepen.
I hope that the time of reflection – the crisis – will be understood as an opportunity.
DutchWat dat anderszijn dan precies inhoudt, dat laten wij graag als punt van bezinning aan de racisten over.
Just how they are different is a consideration we willingly leave to the racists.
DutchDe Italiaanse regering heeft zich daarover gebogen en die bezinning heeft her en der gehoor gevonden.
The Italian Government has done its thinking, and has not gone unheard.
DutchDaarom is een periode van bezinning buitengewoon belangrijk.
But it has been examined and found wanting, and this is something we should take on board.
DutchDit laatste is naar mijn gevoel nog een element dat wij in onze bezinning moeten meenemen.
This is another factor that we must take into consideration.
DutchWelnu, ik meen dat al die verklaringen ons tot bezinning moeten aanzetten.
Anyway, I think these statements should make you think.
DutchLaten wij dit verslag benutten als een middel om de voortzetting van de bezinning en het debat te bevorderen.
Let us use this report as a means of promoting a continued debate on this subject.