"bij" English translation

NL

"bij" in English

EN
EN
NL

bij {de}

volume_up
1. zoology
bij (also: honingbij)
Publiek: Bij? ~~~ Dennis vanEngelsdorp: Bij.
Murdering -- Audience: Bee? Dennis vanEngelsdorp: Bee.
Een soort anti-afrikaanse killer-bij, afgericht om zwarten aan te vallen.
Like some anti-Africanized attack bee, trained to hate black people.
Maar heb je ooit een factuur van een bij gehad?
But when did a bee actually ever give you an invoice?
bij (also: apis)

Context sentences for "bij" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.
Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.
DutchBij naleving hoort een adequate controle en daarbij hoort een goede monitoring.
Compliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
DutchIk zal er zes noemen, en ik geloof dat men het daar min of meer bij moet houden.
I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
DutchVolgens sommigen hadden de burgers sterker bij de zaak moeten worden betrokken.
There are some who thought that the people should have been more fully involved.
DutchHet blijft dan ook een bron van bezorgdheid in de lidstaten en bij de Commissie.
Therefore there is continuing concern in Member States and at Commission level.
DutchAls je geld stort voor een goed doel, zul je er emotioneel betrokken bij worden.
You donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
DutchIk draag hem bij me als een symbool, in feite, van de uitdaging en ook de hoop.
And I carry this around as a symbol, really, of the challenge and also the hope.
DutchWe begaan vreselijke misdaden, en glimlachen bij de gedachte ermee weg te komen.
We commit terrible crimes, and we smile at the delight in getting away with it.
DutchVeel Europese burgers willen er zo graag bij betrokken worden, eraan deelnemen.
Many Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
DutchHier in de notulen staat dat ik heb gevraagd protest aan te tekenen bij de NAVO.
It says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
DutchMijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
Mr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
DutchGender mainstreaming is een grondbeginsel bij alle acties in onze strategienota.
Gender mainstreaming is a general principle in all actions in our strategy paper.
DutchIn de Turkse gevangenissen en bij de Turkse politie wordt nog steeds gefolterd.
Torture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.
DutchEen bijzonder punt bij de hulpverlening is de bescherming van de hulpverleners.
A special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
DutchBij conflicten kunnen wij echter niet via de politiek duidelijkheid verschaffen.
We cannot, though, create clarity in a conflict situation via the political level.
DutchIk hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
I hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
DutchIk ben alleen zeer benieuwd hoe de Commissie dat geld bij elkaar denkt te halen.
I am only very curious as to how the Commission hopes to raise all this money.
DutchDan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
Let me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
DutchDe meeste illegale vreemdelingen werken bij ons thuis als hulp in de huishouding.
The majority of illegal immigrants are domestic employees working in our homes.
DutchZoals ik bij herhaling heb verklaard, is dat noodzakelijk, doch niet voldoende.
As I have said on a number of occasions, this was necessary but not sufficient.