"bijdrage leveren" English translation

NL

"bijdrage leveren" in English

volume_up
bijdrage leveren {vb}

NL bijdrage leveren
volume_up
{verb}

bijdrage leveren (also: inbrengen, bijdragen, aandeel leveren)
Deze geïntensiveerde politieke dialoog moet daartoe een bijdrage leveren.
This indepth political dialogue should contribute to that stability.
Deze hebben alledrie een eigen waarde en kunnen alle een speciale bijdrage leveren.
All three have their particular value and something special to contribute.
Natuurlijk kan de Europese Unie daaraan een bijdrage leveren.
It goes without saying that the European Union can contribute towards it.

Similar translations for "bijdrage leveren" in English

bijdrage noun
leveren verb

Context sentences for "bijdrage leveren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls we deze twee zaken combineren, kunnen we een bijdrage leveren in dit gebied.
If we combine both those things then we can make a contribution in this area.
DutchUitvoering van de doelstellingen zal hier zeker een bijdrage toe moeten leveren.
The implementation of the goals will certainly need to make a contribution to this.
DutchDit Parlement zou een bijdrage moeten leveren aan het contact tussen beide landen.
We in Parliament should play our part in promoting contact between the two states.
DutchHet gaat om uitvindingen die een technische bijdrage leveren en die echt nieuw zijn.
It means inventions that make a technical contribution and that are truly novel.
DutchWellicht kunt u ook in andere landen uw bijdrage aan deze discussie leveren.
Perhaps you can make a contribution to this discussion in other countries too.
DutchGALILEO is een van de programma's die daartoe de grootste bijdrage kunnen leveren.
Galileo is one of the programmes that will be able to make the greatest contribution.
DutchIn onze interventies is het regel dat wij een bijdrage leveren aan de verslagen.
The rule in our speeches is to try to make a contribution to the reports.
DutchOp gezondheidsgebied is dit een omvangrijke taak, en we moeten een bijdrage leveren.
In relation to health, it is a major task and we need to make a contribution.
DutchHet is onze plicht deze kans te grijpen om een positieve bijdrage te leveren.
We have the opportunity and responsibility to act positively on this today.
DutchKan ze werkelijk worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de vrede?
Is it truly operational and capable of making a contribution to a secure peace?
DutchDe Europese Unie dient hieraan ook een bijdrage te leveren, commissaris Monti.
The European Union must also make its contribution, Commissioner Monti.
DutchHet resultaat daarvan kan ook weer een nuttige bijdrage leveren aan het groenboek.
This work could, moreover, be a useful contribution to the Green Paper.
DutchHet zal zeer zeker een belangrijke bijdrage leveren aan onze herziening van die richtlijn.
It will certainly form a very significant input into our review of the directive.
DutchMensen met een handicap kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
People with disabilities can make a positive contribution to society.
DutchMinister Haarder heeft zich zeer ingespannen om een bijdrage te leveren.
Mr Haarder has gone to a great deal of trouble to provide a number of contributions.
DutchWij hopen dat ook de nieuwe lidstaten een bijdrage kunnen leveren aan dat doel.
We hope that the new Member States will make their contribution towards achieving this aim.
DutchDe Europese Unie kan en moet een grotere bijdrage leveren op dit gebied.
The European Union can and should give a greater contribution in this field.
DutchWij zullen ook eisen dat de regeringen een passende bijdrage leveren.
We shall also call on the governments to make the appropriate contributions here.
DutchOp deze manier kunnen wij onze bijdrage leveren aan een rechtvaardigere en veiligere wereld.
In that way, we can make our contribution to a more just and more secure world.
DutchDe biotechnologie kan een grote bijdrage leveren aan de verwezenlijking van deze ambitie.
The biotechnology industry can make a major contribution to achieving this ambition.