"bijeenkomst" English translation

NL

"bijeenkomst" in English

NL bijeenkomst
volume_up
{de}

1. general

bijeenkomst (also: meeting, vergadering, samenkomst, zitting)
Deze gehele bijeenkomst heeft in het openbaar plaatsgevonden, evenals een informele industriële bijeenkomst.
The whole of this meeting was public, as was an informal industrial meeting.
Tijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen:
During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges.
Betreft: Wetenschappelijke bijeenkomst in Ispra over het Spaanse nationale waterplan
Subject: Scientific meeting at Ispra to discuss Spain's national hydrological plan
bijeenkomst (also: verzameling, samenvoeging)
bijeenkomst (also: zetting, meeting, vergadering, montage)
bijeenkomst (also: meeting, vergadering, samenkomst)
Het plan is om een kleine bijeenkomst te houden bij mij thuis.
The deal is that we're having a little gathering at the house.
Ik hou van deze mooie bijeenkomst.
I love this wonderful gathering.
Zo groot zelfs, dat onze jaarlijkse bijeenkomst de grootste [fysisch] wetenschappelijke in de wereld is.
It's such a big community, in fact, that our annual gathering is the largest scientific meeting in the world.
bijeenkomst
volume_up
meet {noun}
Vanuit formeel oogpunt heeft iedereen natuurlijk het recht om een bijeenkomst te beleggen met wie dan ook.
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Tijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen:
During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges.
Betreft: Wetenschappelijke bijeenkomst in Ispra over het Spaanse nationale waterplan
Subject: Scientific meeting at Ispra to discuss Spain's national hydrological plan

2. "magiegerelateerd"

bijeenkomst (also: samenkomst)
volume_up
coven {noun}

Context sentences for "bijeenkomst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe bijeenkomst in Straatsburg was de laatste onder voorzitterschap van Lord Plumb.
Where else do 86 nations come together to discuss matters of mutual concern?
DutchU kunt ervan op aan dat zij geen enkele bijeenkomst van de Spaanse Volkspartij mist.
It has to be said that she does not miss a single Popular Party function in Spain.
DutchEnkele dagen voor de WTO-bijeenkomst van Seattle vond de conferentie van Bonn plaats.
The Bonn Conference was held several days before the WTO Conference in Seattle.
DutchHet rapport werd op de bijeenkomst van de Raad in januari gepresenteerd en besproken.
The report was presented and discussed at the Council of Ministers in January.
DutchZoals u weet, mijnheer Scarbonchi, is in beginsel besloten de bijeenkomst bij te wonen.
As you know, Mr Scarbonchi, the decision in principle to attend has been taken.
DutchWij konden niet toestaan dat de bijeenkomst vanwege de oorlog geannuleerd zou worden.
It would have been wrong to allow the summit to become a casualty of the war.
DutchIk heb de bijeenkomst van de Europese Raad in Lissabon met grote belangstelling gevolgd.
It was with great interest that I followed the European Council's summit in Lisbon.
DutchDat roept toch vragen op over de democratische legitimatie van deze bijeenkomst!
That is an invitation to put a question mark against this assembly's democratic legitimacy.
DutchIk wil haar graag vragen of zij daar al in deze bijeenkomst wat meer van zou kunnen zeggen.
I would like to ask her if she could say anything about this during this sitting.
DutchZo heeft bijvoorbeeld China zich onlangs op de bijeenkomst in Brussel positief uitgelaten.
For example, China expressed interest only recently, at the Brussels Summit.
DutchDe bijeenkomst in Johannesburg moet voor die problemen een oplossing aandragen.
The Johannesburg Summit is now to try to solve all these problems.
DutchDe bijeenkomst in Brussel is een déjà vu voor iedereen die Amsterdam en Nice heeft meegemaakt.
For those who were there at Amsterdam and Nice, the Brussels summit is all about.
DutchIk hoop van harte dat dit niet de uitkomst wordt van de bijeenkomst dit weekend.
I sincerely hope that does not turn out to be the outcome of the European Council this weekend.
DutchU noemde de bijeenkomst van maandag zelf een historische gebeurtenis en dat is ook zo.
You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true.
DutchOok het verslag-Kok dat op de bijeenkomst is ingediend, komt niet met een alternatief.
Mr Kok’ s report was presented during the session, and it, too, has no alternatives to offer.
Dutch. ~~~ Zeker in deze bijeenkomst. ~~~ "...
" ... and so prejudice my readers against all those things which were the main design of the book."
DutchOp de agenda van deze bijeenkomst staat de situatie in Oost-Timor en in het bijzonder drie kwesties.
The situation in East Timor, and three issues in particular, are on the agenda.
DutchDaarom zou een dergelijk informeel document heel zinvol kunnen zijn voor de bijeenkomst in Seattle.
And therefore, maybe an informal document such as this would be useful for Seattle.
DutchMijnheer de Voorzitter, de bijeenkomst van de ministerraad van de WHO in Genève was geen hoogtepunt.
Mr President, the WTO ministerial conference in Geneva was no pièce de résistance!
DutchNodigt u volksvertegenwoordigers uit naar de volgende bijeenkomst in Laken.
Invite elected representatives to the next summit in Laeken.