"bijvallen" English translation

NL

"bijvallen" in English

NL bijvallen
volume_up
{verb}

Mijnheer de Voorzitter, ik kan de vorige spreker niet helemaal bijvallen, hoewel ik het gaarne zou doen.
Mr President, I cannot entirely agree with the previous speaker, although I would like to.
Dit alles staat echter niet in het compromis en daarom kan ik de leden die zeggen dat wij dit compromis moeten verwerpen alleen maar bijvallen.
However, none of this is contained in the compromise, and I can therefore only agree with those colleagues who say that it should be rejected.
bijvallen (also: ondersteunen, bijstaan)

Context sentences for "bijvallen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOok op dit punt kan ik u bijvallen, mijnheer de Raadsvoorzitter.
I support you on this point too, Mr President-in-Office.
DutchIk heb er dus geen bezwaren tegen en zal dit voorstel bijvallen.
I have no objections; in fact, I applaud the proposal.
Dutch-- Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, om te beginnen zou ik mevrouw Jensen op twee punten willen bijvallen.
Madam President, ladies and gentlemen, I would like first of all to comment on two points, echoing Mrs Jensen.
DutchWij steunen de gezamenlijke resolutie, maar daarnaast zou ik de heer Casaca willen bijvallen als hij zegt dat wij de resolutie niet verder moeten laten gaan dan oorspronkelijk de bedoeling was.
We support the joint resolution, but, at the same time, I would endorse Mr Casaca's comments that we should not be widening this resolution outside of its original terms.