"bladzijde" English translation

NL

"bladzijde" in English

EN

NL bladzijde
volume_up
{de}

bladzijde (also: pagina, page, edelknaap)
volume_up
page {noun}
Dit alles staat op de eerste bladzijde van zijn aanbevelingen te lezen.
All that appears on just the first page of his recommendations.
Er werd een nieuwe bladzijde opgeslagen in het boek van de Europese geschiedenis.
A new page of the European history book was being turned.
Op bladzijde 14 van het jaarverslag staat deze conclusie duidelijk vermeld.
This fact is clearly stated on page 14 of the annual report.
bladzijde (also: partij, kant, ploeg, zijde)
volume_up
side {noun}
Op bladzijde 6 van van vandaag staat dat mensen in Moskou zijn gearresteerd omdat zij zeggen: u201CGeorgiërs, wij zijn met jullieu201D!
On page 6 of today ’ s we read about people arrested in Moscow because they said: 'Georgians, we are on your side!

Context sentences for "bladzijde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij moeten deze bladzijde omslaan en de Europese eenwording weer in de goede richting sturen.
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
DutchMisschien zou het verstandig zijn om een bladzijde uit het Canadese boek te kopiëren.
We might be advised to take a leaf out of Canada's book.
DutchWij wensen de Cypriotische kiezers van Griekse en Turkse zijde de moed om nu de bladzijde om te slaan.
We hope the Greek Cypriot and Turkish Cypriot electors will have the courage to go forward right now.
DutchTen tweede, geacht Raadsvoorzitterschap en geachte Raad in zijn geheel, was dit geen roemrijke bladzijde!
Secondly, I say to the President-in-Office and the entire Council that you have not done anything to be proud of!
DutchHet Noordse protocol is een document van één bladzijde.
The Nordic protocol is a singlepage document.
DutchOp de eerste bladzijde daarvan stond: in de toekomst valt niet aan bedrijfspensioenvoorzieningen te ontkomen.
The headline on the cover stated that there would, in future, be no getting away from occupational retirement provision.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zou het willen hebben over punt 4 op bladzijde 6 van de Notulen, dat aan de samenstelling van het Parlement is gewijd.
Mr President, I should like to refer to the subject of item 6, paragraph 4, of the Minutes, on the membership of Parliament.
DutchMijnheer de Voorzitter, geachte collega's, het begrotingsjaar 1996 was werkelijk geen glorieuze bladzijde in de geschiedenis van de Europese Unie.
Mr President, ladies and gentlemen, the 1996 budget year was certainly not a glorious chapter in the history of the European Union.
Dutchde bladzijde omslaan
Dutchde bladzijde omslaan
DutchDat kan werken voor een onderwerp als de droogte in Spanje, maar doet geen recht aan de complexiteit van de belangrijkste bladzijde van onze Europese geschiedenis.
What may work for the drought in Spain is at a loss to account for the complexity of the most crucial chapter of our European history.
DutchVorig jaar heeft het Parlement er zich openlijk voor ingezet om de Turkse regering ertoe te bewegen deze zwarte bladzijde in de Turkse geschiedenis publiekelijk te erkennen.
In fact, last year, Parliament openly committed itself to calling upon the Turkish government to recognise this period of its history.
DutchDe EU moet van Turkije eisen dat het de genocide op het Armeense volk erkent, zodat de historici deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid kunnen omslaan.
The EU must demand that Turkey acknowledge the Armenian genocide if historians are to be able to close this chapter of shame in the history of mankind.
DutchKan men zeggen dat de bladzijde van de oorlog is omgeslagen nu de Verenigde Staten, met de zegen van Europa, alle macht in dit land naar zich toe hebben getrokken?
Can we really say that the issue of the war has been dealt with when the European Union has given its blessing to the United States having complete control of Iraq?
DutchDiezelfde wil om de naties tot ondergeschikte bestuurlijke regio's te degraderen komt ook tot uiting op elke bladzijde van het advies van de Commissie voor de intergouvernementele conferentie.
It is expressed again in the unbelievable excess perpetrated by the European Parliament which today in its vote on a resolution wished to cancel out the result of the free elections in Austria.