"blauwe" English translation

NL

"blauwe" in English

EN
EN
EN

NL blauwe
volume_up
{adjective}

., maakte ik een hele installatie van blauwe tape -- afplaktape.
I made a whole installation out of blue tape -- blue painters' tape.
En we garanderen een heldere blauwe lucht of een onzekere toekomst met kernenergie.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Het blauwe Europa is een kwetsbaar communautair beleid, want het is niet af.
' Blue Europe ' is a fragile common policy because it is incomplete.

Context sentences for "blauwe" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk had geen smoesjes meer paraat voor een blauw oog en kapotte lippen en blauwe plekken.
I ran out of excuses about how we got black eyes and busted lips and bruises.
DutchAfgelopen zondag is Frankrijk, dankzij het " blauwe elftal " Europees kampioen geworden.
Last Sunday, thanks to " the blues ", France became Champions of Europe.
DutchAls gevolg daarvan zal de komende zomer de blauwe-algengroei nog erger zijn dan dit jaar.
The result will be that next Summer we 'll have an even worse algae problem than we did this year.
DutchVolgens dat rapport is het percentage dat gehanteerd wordt voor de blauwe haai of de Prionacea glauca, fout.
According to that report, the ratio applied to Prionacea glauca is wrong.
DutchDat blijkt ook uit de discussie over de blauwe brief.
This is also evident from the debate about the warning letter.
DutchHet vervoer moet, in de woorden van een Catalaanse dichter, un pont en la mar blava zijn: een brug in de blauwe zee.
As our poet says, there should be ' un pont en la mar blava ', a bridge across the azure sea.
DutchEr is ook wel een donker wolkje aan deze blauwe hemel, en wel de totale begroting.
That brings me to what I have to say is one of the bitter aspects of the result of the conciliation, which is the overall budget.
DutchDaardoor kunnen we deze blauwe snelwegen identificeren, deze 'hot spots' in de oceaan.
DutchDe eerste is reeds door de heer Poettering genoemd, te weten de kwestie met de " blauwe brief " in Duitsland.
The first one has already been mentioned by Mr Poettering, namely the issue of the warning letter in Germany.
DutchJa, dit zijn blauwe plekken van 't vechten.
DutchEn toen, op een vroege ochtend om een uur of 6 kregen we een sms'je van Dan waarin stond dat de eerste blauwe kolonies nu bestonden.
DutchMijn favorieten: chocola en thee en blauwe bessen, beperkt alcoholgebruik, stressbeheersing, en cannaboïden zoals in marihuana.
Some of my favorite things, like chocolate and tea, blueberries, alcohol in moderation, stress management and cannabinoids found in marijuana.
DutchHet blauwe Europa, het GVB, moet vandaag laten zien dat het de vissers niet alleen beperkingen oplegt, maar dat het ook solidair kan zijn.
Maritime Europe and the CFP must today demonstrate that, in addition to imposing constraints on fishermen, it is not unfamiliar with the concept of solidarity.
DutchIn 2002 bestond 60 procent van de inkomens van de Ierse boeren uit directe betalingen aan producenten die in aanmerking komen voor vrijstelling in het kader van de blauwe box.
In 2002, 60 % of Irish farm incomes were in the form of direct payments to producers which qualify for 'bluebox ' exemption.
DutchHeeft de Commissie inmiddels gecontroleerd of de Verenigde Staten dit inderdaad hebben gedaan of gelooft u hen gewoon op de blauwe, of bruine, ogen van president Bush?
Has the Commission meanwhile checked whether the United States actually abides by this rule or do you simply take President Bush’ s word for it?
DutchEn ik zeg het ook voor de ecologen: we zullen de elektriciteit uit andere traditionele energiebronnen, evenals uit blauwe steenkool, windenergie enzovoort moeten opgeven.
And I say this also for environmentalists: we will have to give up traditionally-generated, tidal, windgenerated and other kinds of electricity.
DutchHet blauwe oog dat Anwar Ibrahim ten gevolge van zijn arrestatie heeft opgelopen is een blamage voor de Maleisische justitie en voor eenieder die de mensenrechten hoog in het vaandel voert.
Anwar Ibrahim's black eye on arrest is a reproach to the rule of law in Malaysia and to all of us who cherish the primacy of human rights in the conduct of human affairs.