"blok" English translation

NL

"blok" in English

EN
EN
EN
EN

"block" in Dutch

NL blok
volume_up
{neuter}

blok (also: herberg, stuk, bar, maat)
volume_up
bar {noun}
with that thick cruel yellow bar.

Context sentences for "blok" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHij heeft de Commissie ongetwijfeld een aantal keren stevig voor het blok gezet.
He has no doubt been cracking the whip behind the Commission very hard indeed.
DutchAlleen als de Europese Unie als één blok optreedt kunnen wij invloed uitoefenen.
We in the European Union will only have any influence if we act jointly.
DutchAls er meningsverschillen bestaan, kan er inderdaad geen blok worden gevormd.
It is true that they do not exist in the event that there is divergence.
DutchHet woordenboek is niet uit een blok graniet gehakt, uit een stuk rots.
The dictionary is not carved out of a piece of granite, out of a lump of rock.
DutchIn werkelijkheid vormen de leningen die we aan Rusland hebben verstrekt een blok aan ons been.
The truth of the matter is that we are today prisoners of our credits to Russia.
DutchHet is van het grootste belang dat de internationale gemeenschap hier een gesloten blok vormt.
It is most important that the world community should present a united front here.
DutchWij moeten ons bevrijden van dit blok aan ons been en het Europa van de toekomst opbouwen.
We need to free ourselves of this encumbrance in order to build the Europe of the future.
DutchEr zal zeker door enkele partijen een blok worden gevormd tegen de voortzetting van deze regeling.
A blocking minority will certainly oppose the continuation of this regime.
DutchOver de ontmanteling van blok 2 zal dan in 2004 worden besloten.
A decision on the decommissioning of unit 2 will then be taken in 2004.
DutchWe konden er dingen groter dan onszelf mee bouwen, gebouwen, bruggen, blok per blok.
They enabled us to to build things that were larger than us, buildings, bridges, one brick at a time.
DutchIk ben bang dat wij onszelf een nieuw blok aan het been binden.
I am concerned that this will be another millstone round our necks.
DutchDat wil zeggen dat de Commissie ons voor het blok probeert te zetten.
In other words, the Commission is trying to force our hand.
DutchDat is mogelijk als wij voor blok 1 en blok 2 stemmen.
That would be the case if we were to vote in favour of blocks one and two.
Dutch. ~~~ In het blok naast het onze woonde Johnny.
At this time we're living in the Bronx, and in the building next to where I lived there was a guy named Johnny.
DutchDe Commissie visserij wil ook meepraten en ziet zichzelf daarbij zeker niet als blok aan het been.
The Committee on Fisheries wants to have its say, but has no intention of putting a brake on things.
DutchEr moet onverwijld een bijkomende mantel komen, te meer daar blok 3 vlak naast de rampreactor staat.
It urgently requires an additional shell, all the more so since the No 3 Reactor is right beside it.
DutchIn het spel dat wij maakten, controleer je het houten blok op het scherm met je gedachten.
In the game that we created, of course, you control the wooden form that's on the screen there with your mind.
DutchVoorzitter, ik kom aan mijn tweede blok, de toekomstgerichtheid.
I now come to my second point: being forward looking.
DutchIk doel hier in het bijzonder op het blok van de drie grootmachten Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.
The economies of these countries are already at the mercy of the law laid down by the great European trusts.
DutchDoor je te concentreren op het houten blok gaat het draaien.
As you focus on the wooden form, it rotates.