"boord" English translation

NL

"boord" in English

EN

NL boord
volume_up
{de}

boord (also: band, windsel, reep, strip)
Een andere concessie die nodig was om Japan aan boord te krijgen, was dat de EU het juridisch bindende karakter van de consequenties bij niet-naleving heeft opgegeven.
Giving up on the legally binding character of the consequences for non-compliance was another concession necessary to get Japan on board.
boord (also: band, grens, kant, rand)
volume_up
border {noun}
De Britse douane heeft deze immigranten gearresteerd, en de expediteur moest een boete betalen, hoewel hij niet wist dat er immigranten aan boord waren.
The British border authorities then arrested these immigrants and the haulier had to pay a fine, although he was unaware immigrants were on board.
boord (also: band, kant, rand, zoom)
volume_up
brim {noun}
boord (also: band, kant, rand, zoom)
volume_up
brink {noun}
boord (also: riem, halsband, kraag, halsketting)
volume_up
collar {noun}
Dit is een verhaal over een jachtclub met vrijwel enkel blauwe boorden.
This is a story on the yacht club that's all basically blue collar.
We willen mannen tussen de 20 en 50." -- In latere studies testten ze vrouwen -- "Gewone mensen: kappers, klerken, witte-boorden.
. ~~~ Ordinary people: barbers, clerks, white-collar people.
Blauwe boorden-jachtclub, waar je lid kunt worden maar wel mee moet werken in de haven als een soort lidmaatschapsvoorwaarde.
Blue-collar yacht club, where you can join the yacht club, but you've got to work in the boat yard, as sort of condition of membership.
boord (also: band, kant, rand, zoom)
volume_up
edge {noun}
boord (also: band, bies, kant, rand)
volume_up
edging {noun}
boord (also: band, kant, rand, zoom)
volume_up
fringe {noun}
boord (also: band, kant, rand, zoom)
volume_up
rim {noun}

Context sentences for "boord" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMijn watermaker ging kapot, het allerbelangrijkste hulpmiddel dat ik aan boord heb.
My watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.
DutchEr is nog 14.000 ton aan boord, 13.300 in het voorsteven, 700 in het achtersteven.
There is still 14 000 tonnes on board, 13 300 in the stem, 700 in the stern.
DutchDat vergt betere arbeidsvoorwaarden en werktijden aan boord van de schepen.
That means improvements in working conditions and working hours on board ship.
DutchHet gaat er o.a. om te weten hoeveel kinderen en ouderen zich aan boord bevonden.
It is essential to know for example how many children and elderly people are on board.
DutchIs het verhaal over de maaltijden aan boord van een luchtvaartmaatschappij opgehelderd?
Has the story of the on-board meals of an airline company been adequately explained?
DutchDat is iets volledig anders dan het geven van voorlichting aan boord van de Borndiep.
That is indeed something completely different from providing information on board the.
DutchEn hier zie je een paar maaltijden ik aan boord te eten heb gekregen.
And then you see, these are some of the meals that I've been fed on the planes.
DutchBeoogd wordt alle passagiers aan boord van een ro-roveerboot verplicht te registreren.
It calls for the compulsory registration of all passengers on board passenger ferries.
DutchVandaag beconcurreert men elkaar met de prijzen, vertrektijden en de service aan boord.
Current competition is based on price, take-off times and service on board.
DutchHet veiligheidsniveau aan boord van deze schepen zal dus hoger komen te liggen.
Safety standards on these vessels will be all the higher as a result.
DutchZe herinnerde me eraan dat ik nu even oud was als zij toen we aan boord gingen van de boot.
She reminded me that I was now the same age she had been when we boarded the boat.
DutchAan boord van een schip, hoe modern ook, is veiligheid allereerst een zaak van mensen.
On board a vessel, however modern it may be, safety is first and foremost a human matter.
DutchWe thermoscanden Ross en zijn mannen voor zij aan boord van het vliegtuig gingen.
We thermoscanned Ross and his men before they boarded their plane.
DutchOp deze leeftijd is het absoluut duidelijk dat er een persoon aan boord is.
And by this age there is absolutely no question that this brain, it has a person on board.
DutchHet brengt ook ongeluk vrouwen aan boord te hebben...... ook al zijn ze klein.
It's bad luck to have a woman on board, too, even a miniature one.
DutchMaar liefst tien weken later werden aan boord van het vaartuig enkele tonnen cocaïne gevonden.
A full ten weeks later several tons of cocaine were found on board the vessel.
DutchDeze richtlijn zal de veiligheid aan boord van schepen en vaartuigen verbeteren.
It will have a direct impact on safety on board ships and craft.
DutchHet onderwerp " veiligheid aan boord " hoort niet thuis in deze verordening.
The issue of in-flight security does not belong in this regulation.
DutchEr zijn niet echt veel aanwijzingen dat daar iemand aan boord is.
There is not really much of an indication in fact that there is a person on board.
DutchNet als de meeste volwassenen aan boord droeg mijn moeder een klein flesje vergif bij zich.
Like most adults on the boat, my mother carried a small bottle of poison.