"borg staan voor" English translation

NL

"borg staan voor" in English

NL borg staan voor
volume_up
{verb}

borg staan voor (also: sponsoren, borgen, garanderen, waarborgen)
De rapporteur heeft gezegd dat deze maatregelen borg staan voor de veiligheid van de producten.
The rapporteur has said that these measures will guarantee the safety of products.
Alleen de plaatselijke autoriteiten kunnen borg staan voor een doeltreffende strafvervolging.
Effective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.
Alle mensen genieten zogeheten essentiële rechten, welke borg staan voor de fundamentele bestanddelen van het leven en de persoonlijke ontwikkeling.
Every individual enjoys so-called basic rights, which guarantee the fundamental elements of life and personal development.
borg staan voor (also: sponsoren, garanderen, waarborgen)

Similar translations for "borg staan voor" in English

borg noun
borgen verb
bergen verb
staan verb
voor noun
voor adverb
voor preposition
voor conjunction
voor- adjective
voor- preposition
English

Context sentences for "borg staan voor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe moeten echter borg staan voor afdoende steun ten behoeve van de RAR-gebieden.
However, we need to ensure that the RAC areas are adequately supported.
DutchDe rapporteur heeft gezegd dat deze maatregelen borg staan voor de veiligheid van de producten.
The rapporteur has said that these measures will guarantee the safety of products.
DutchAlleen de plaatselijke autoriteiten kunnen borg staan voor een doeltreffende strafvervolging.
Effective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.
DutchHet zou ook contraproductief zijn omdat een stringent beleid en begrotingsdiscipline borg staan voor duurzame groei.
It would be counter-productive, since a thorough policy and budgetary discipline are the guarantees for sustainable growth.
DutchAlle mensen genieten zogeheten essentiële rechten, welke borg staan voor de fundamentele bestanddelen van het leven en de persoonlijke ontwikkeling.
Every individual enjoys so-called basic rights, which guarantee the fundamental elements of life and personal development.
DutchHet voorstel heeft niet de bedoeling de watervoorraad te beschermen, men wil alleen borg staan voor de kwaliteit van het water dat de consument geleverd wordt.
Its purpose is not to protect resources but solely to guarantee the quality of the water supplied to the consumer.
DutchHet Europa waaraan wij bouwen moet borg staan voor een zorgzame samenleving waarin geen plaats is voor uitsluiting en waarin ieders belang gerespecteerd wordt.
The Europe which we are building must favour an inclusive and caring society in which the interests of all must be respected.
DutchDe Commissie zal borg staan voor deze continuïteit en wij zullen het Italiaans voorzitterschap aansporen om dezelfde richting uit te gaan als wij doen.
The Commission must be the guarantor of this continuity and it will encourage and help the Italian Presidency to move with us in the same direction.
DutchTen eerste zal het borg staan voor een zeer goede bescherming van de volksgezondheid en de gezondheid van dieren op basis van een gestroomlijnde, efficiënte en transparantere autorisatieprocedure.
First, it will ensure a high level of protection of human and animal health on the basis of a streamlined, efficient and more transparent authorisation procedure.
DutchHet door de Europese Raad bereikte akkoord is het gevolg van onderhandelingen waarin de nationale belangen werden verdedigd, en niet de Europese belangen die borg staan voor de opbouw van Europa.
The agreement reached by the European Council is the result of negotiations that concentrated on the defence of national interests rather than on the defence of the process of European integration.