"dal" English translation

NL

"dal" in English

NL

dal {het}

volume_up
dal (also: vallei)
Nu bevindt de vertegenwoordiger van ECHO zich in het Panshir-dal om de situatie te beoordelen.
Echo's representative is now in the Panshir valley in order to assess the situation.
Dus wat je ziet, die hoge top, gevolgd door dat dal, is de financiële crisis van 2008.
So what you see, that precipice, that high precipice with the valley, is the 2008 financial crisis.
Daar hebben we geen bescherming vanuit het dal.
There we are open to the valley.
dal (also: vaarwel)

Context sentences for "dal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe weten dat de Europese economie sinds enige tijd in een dal zit.
We know that the European economy has been sluggish recently.
DutchNaarmate ik het begon te verwerken, begon ik uit het dal te klimmen en met mensen te praten.
As I started working through it more, I started climbing out of that hole and talking with other people.
DutchJuist nú immers is het land op welhaast spectaculaire wijze bezig uit een diep economisch dal te klimmen.
It is precisely at this moment that the country is climbing out of an economic trough in a most spectacular manner.
DutchDat mag dan waar zijn, maar laten wij daarbij wel bedenken dat het land uit een diep dal is gekomen en heel snel vorderingen heeft gemaakt.
That may indeed be true, but let us recall the low position from which she has come and has advanced so rapidly.
DutchWe moeten er alles aan doen om de liquiditeit voor economische activiteit te vergroten en om weer uit het economisch dal te komen.
We must make every effort to increase liquid assets for the benefit of economic activity and to recover from the economic decline once again.
DutchWat is overigens het verschil tussen vee dat op bergweiden graast en vee dat in een dal of op een gewone weide graast, waar registratie verplicht is?
Where registration is required, what, in any case, is the difference between cattle which graze in the mountains and those which graze in valleys or in fields?
DutchIk begrijp uw bezorgdheid maar ik wil u wel vertellen dat de luchtvaartmaatschappijen op dit moment uit het dal van de afgelopen jaren aan het klimmen zijn.
I understand this concern, but I would like to say to you that companies are now clearly getting through the rough patch they have suffered over recent years.