"dame" English translation

NL

"dame" in English

EN

"dame" in Dutch

NL

dame {de}

volume_up
1. general
De geachte dame heeft in haar vragen vele zaken aangeroerd.
There are a lot of points raised in the honourable lady's questions.
Welnu, deze dame heeft op die muur van mestkoeken dit schilderij gemaakt.
Now, this lady, on the wall of the dung cake heap, has made a painting.
Deze dame heeft in feite een zeer asymmetrisch gezicht, waarvan beide zijden mooi zijn.
In fact, this lady has a particularly asymmetrical face, of which both sides are beautiful.
2. sports: "schaken"
dame (also: vrouw)
volume_up
queen {noun} (chess)
Chessboards, jabberwocky, Red Queen....
3. history
EN

dame {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "dame":

dame

Context sentences for "dame" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe beste verdedigende lijnman die Notre Dame's produceerde in de laatste 20 jaar.
The best defensive lineman Notre Dame's produced in the last 20 years.
DutchDit is zelfs een poster van de Notre Dame die ook goedgekeurd is door het programma.
This is actually a poster of Notre Dame that registered correctly.
DutchZij is nogal een bedrijvige dame die aldoor rondrent om haar jongens in het gareel te krijgen.
She is a very busy woman running around whipping her boys into line.
DutchHet lijkt wel alsof de dame op plaats 301 de rest van haar fractie wil voorschrijven hoe zij moeten stemmen.
The woman in seat 301 seems to be telling the rest of her group how to vote.
DutchNotre Dame bovenop USC.
They have been chasing bugs in this system ever since they installed it... Notre Dame on top of USC.
DutchWat mij betreft mag een aantrekkelijke dame altijd te laat komen.
In my book an attractive woman is always allowed to be late.
DutchJammer genoeg, besloot iemand met een heldencomplex dat deze dame in nood was en gered moest worden.
Unfortunately, somebody with a bit of a hero complex decided that this damsel was in distress and needed saving.
DutchU zoekt gewoon Notre Dame op in Flickr, en u krijgt beelden van mensen in t-shirts, en de campus en dergelijke.
You just type Notre Dame into Flickr, and you get some pictures of guys in t-shirts, and of the campus and so on.
DutchDit is een reconstructie van de Notre Dame die geheel door de computer berekend is met afbeeldingen uit Flickr.
This is a reconstruction of Notre Dame Cathedral that was done entirely computationally from images scraped from Flickr.
DutchIk ben zelf een ` dame ' in ballingschap, aangezien de echte, zoals u weet, hier vandaag helaas niet kunnen zijn.
I myself am a woman of exile, because, as you are well aware, the real Women in White are not with us today, unfortunately.
DutchVorige zaterdag ontmoette ik op de markt in Offenburg een dame die mij zei dat zij tegenover de Europese munt zeer sceptisch staat.
Last Saturday I spoke to a woman in the market place in Offenburg, and she said to me that she was very sceptical about the European currency.
DutchIk vraag mij af of er een dame is die vanmorgen geen lak op haar haar heeft gespoten, of er iemand onder ons is die geen deodorantspray heeft gebruikt voor zijn oksels.
I wonder how many women this morning did not spray lacquer on their hair and which of us did not use an underarm spray.
DutchDeze heldhaftige dame vecht voor haar man, die thans 22 jaar gevangenisstraf uitzit en ten gevolge van een onmenselijke behandeling aan levensbedreigende gezondheidsproblemen lijdt.
This heroic woman is fighting for her husband, who is serving a twenty-year sentence and is in a critical state of health as a consequence of inhumane treatment.
DutchHier kan je zien wat hij bedoelde in één van zijn prachtige gebouwen -- de kapel van Notre Dame du Haut Ronchamp -- waar hij een licht creëert dat hij alleen kon maken omdat er ook duisternis is.
And here you can see what he meant in one of his beautiful buildings -- the chapel Notre Dame du Haut, Ronchamp -- where he creates this light that he could only make because there's also dark.