"dames en heren" English translation

NL

"dames en heren" in English

NL

dames en heren {de}

volume_up
dames en heren (also: meneer en mevrouw)
volume_up
Mr. and Mrs. {noun} [Amer.] [abbr.]
- Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Ferrero-Waldner, mijnheer Solana, mijnheer Winkler, dames en heren,
Mr President, Mrs Ferrero-Waldner, Mr Solana, Mr Winkler, ladies and gentlemen,
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Schreyer, dames en heren, we zijn op zoek naar 32 miljoen euro, wie kan ons helpen?
Mr President, Mrs Schreyer, ladies and gentlemen, EUR 32 million are needed.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Winberg, dames en heren, ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage aan dit debat.
Mr President, Mrs Winberg, ladies and gentlemen, I thank everybody for their contribution to this debate.

Similar translations for "dames en heren" in English

en conjunction
English
heren noun
English
heer noun

Context sentences for "dames en heren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk wil afronden, dames en heren, door u nogmaals dank te zeggen voor uw werk.
I want to conclude by thanking you for your contributions and for all your work.
DutchDames en heren van de Commissie, u heeft gedaan wat op dit ogenblik mogelijk is.
The Commissioners have done what it is possible for them to do at this point.
DutchDames en heren, mag ik u verzoeken geen nieuwe of aanvullende vragen te stellen.
I would ask Members to limit themselves to new questions or supplementary questions.
DutchMevrouw de Voorzitter, dames en heren commissarissen, welkom in dit Parlement.
Madam President, Commission, I would like to welcome the Prime Minister here.
DutchDames en heren, de kans om in Irak iets te veranderen blijft niet eeuwig bestaan.
The window of opportunity that we have for change in Iraq will not be open for ever.
DutchDames en heren van de Europese Volkspartij, willen wij werkelijk minder doen?
Do our colleagues from the People's Party really want us to drop behind that?
DutchDames en heren van de Raad en de Commissie, geef het na Sarajevo een gezicht!
I say to the members of the Commission and Council, in Sarajevo let us give it a face!
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, Europa mag niet genoeg hebben aan zichzelf.
Europe, Mr President, ladies, gentlemen, cannot be sufficient unto itself.
DutchU zou moeten bedenken, dames en heren, dat het Europees Parlement u2026.
I ask Members to give some thought to the fact that the European Parliament...
DutchMaar bij ons, dames en heren, ligt het politieke landschap er anders bij.
Here, though, politically speaking, the natural order of things is different.
DutchHierin, dames en heren, is de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten verpletterend.
And in that context, the responsibility of the United States is overwhelming.
DutchDames en heren, daarom verzoek ik u de amendementen van de heer Lange goed te keuren.
This is why, I urge you to support the amendments tabled by Bernd Lange.
DutchDames en heren, sommigen onder u hebben geklaagd dat het allemaal zolang duurt.
Some people have complained that we spent too much time on this, others that we rushed things.
DutchElk land, dames en heren, kan vrijelijk bepalen wie er aan deze Conventie gaat deelnemen.
Therefore each country is free to include who it likes in the Convention.
DutchDames en heren, met deze vraag is het vragenuur voor vragen aan commissaris Gradin gesloten.
That brings us to the end of the time set aside for questions to Mrs Gradin.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil allereerst de rapporteurs bedanken.
Mr President, I should like first of all to thank the rapporteurs.
DutchIk wil u echter zeggen, dames en heren, dat veiligheid voor de Commissie een prioritair doel is.
But I would like to say that safety is a priority objective for the Commission.
DutchDames en heren afgevaardigden, als we deze dialoog willen aangaan, is er werk voor iedereen.
You realise that making a success of this dialogue means work for everyone concerned.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is evident dat wij de regels moeten naleven.
Mr President, it is universally recognised that rules must be observed.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook ik dank de heer Marinho voor dit uitstekende verslag.
Mr President, I too would like to thank the rapporteur for this excellent report.