"derde" English translation

NL

"derde" in English

EN

NL derde
volume_up
{numeral}

derde
volume_up
third {num.}
Van deze mensen is een derde werkloos, een derde gepensioneerd en een derde van hen werkt.
Of these one third are unemployed, one third are pensioners, and one third are in work.
Een derde tot de helft van de bevolking is introvert. ~~~ Een derde tot de helft.
A third to a half of the population are introverts -- a third to a half.
Krachtcentrales produceren een derde elektriciteit en twee derde afvalhitte.
Power stations produce one-third of electricity and two-thirds of waste heat.

Context sentences for "derde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
DutchDerde punt: het gebruik van persoonlijke gegevens verkregen uit genoomonderzoek.
Thirdly, there is the issue of the use of personal data linked to genome analysis.
DutchTen derde is het Iers referendum over het Verdrag van Nice een onbekend element.
Thirdly, the Irish referendum on the Nice Treaty represents an unknown factor.
DutchTen derde: de totale rijtijd mag in twee weken de negentig uur niet te boven gaan.
Thirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
DutchTen derde, de sociaal-economische situatie is in Zuid-Afrika gewoon heel slecht.
Thirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
DutchBovendien hebben wij de positie van burgers in derde landen te zeer verwaarloosd.
Also, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
DutchTen derde: wij moeten resultaten boeken zonder dat er winnaars of verliezers zijn.
Thirdly, we have to achieve an outcome in which there are no winners or losers.
DutchTen derde, behoud van de culturele diversiteit van voedsel in de Europese Unie.
Thirdly, maintaining the cultural diversity of food within the European Union.
DutchTen derde, de publiciteit moet aan banden worden gelegd maar niet verboden worden.
Thirdly, advertising should be subject to certain restrictions, but not banned.
DutchTen derde wilden wij besparen, maar dan wel op een rationele en effectieve manier.
Thirdly, we wished to save, but save rationally, and we wished to be efficient.
DutchWij moeten ook het zelfbeschikkingsrecht van betrokken derde landen respecteren.
We would also need to respect the concerned country ’ s right to self-determination.
DutchHet redde de levens van zo'n 400.000 tot 500.000 kinderen in de derde wereld.
It'll save the lives of 400 to 500,000 kids in the developing world every year.
DutchTen derde hebben wij de bepalingen inzake politieke verantwoordelijkheid versterkt.
Thirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
DutchOp de derde plaats moet de controleverordening in het algemeen versterkt worden.
Thirdly, we need to strengthen the fisheries control regulation in general.
DutchTen derde, op welke punten moet de Europese Unie volgens u meer concessies doen?
Thirdly, which aspects do you think the EU should make more concessions on?
DutchTen derde: dat laatste leidde blijkbaar tot onregelmatigheden in enkele stemlokalen.
Three: the latter event obviously led to irregularities at some polling stations.
DutchTen derde wordt dit Parlement nog altijd een bezoek aan Oost-Timor geweigerd.
Thirdly, there is the refusal to accept a visit from a delegation from this House.
DutchTen derde: men weet waar de oorlog begint, maar niemand weet waar hij kan eindigen.
Thirdly: people know where the war begins, but no one knows where it may end.
DutchHet derde punt betreft de waarde van biologisch voedsel en de promotie daarvan.
Thirdly, there is the issue of the value of organic food and its promotion.
DutchTen derde gaat de vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten niet op.
Thirdly, the comparison with the situation in the United States does not hold water.