"dicht" English translation

NL

"dicht" in English

NL dicht
volume_up
{adjective}

dicht (also: gesloten, toe, afgesloten, inwendig)
volume_up
closed {adj.}
" Servet op schoot, kleine hapjes, ik eet met mijn mond dicht, krab niet.
Napkin in my lap, half bites, chew with my mouth closed, no scratching.
Voor Tsjernobyl is er slechts één antwoord: de kerncentrale moet dicht.
There is only one answer to Chernobyl: it must be closed down.
De grenzen zijn nu dicht, maar verwacht wordt dat er nog een miljoen op drift raakt.
The borders are now closed, but it is expected that another million people will end up fleeing.
dicht (also: dik, gebonden, compact)
volume_up
dense {adj.}
Kopenhagen is een dichte stad, maar niet zo dicht als de werkelijk dichte steden.
And Copenhagen, although it's a dense city, is not dense compared with the really dense cities.
Als het borstweefsel minder dan 25 procent dicht is, heet dat ‘bijna helemaal vet’.
If the breast is less than 25 percent dense, that's called fatty-replaced.
Maar stel je eens voor hoe moeilijk het zou zijn om die tumor te vinden in deze borst met dicht weefsel.
But imagine how difficult it would be to find that tumor in this dense breast.
dicht (also: gesloten, toe)
volume_up
shut {adj.}
Voor de deuren dicht zijn, is het paard echter al gestolen.
They shut the stable door only after the horse has been stolen.
Houdt je bek dicht en je kunt nog levend wegkomen.
You keep your mouth shut... and you'll walk out of here.
Moet 't hele vliegveld maar meteen dicht?
Let's shut down the whole fucking airport!
dicht (also: compact)
Wat jullie niet zien op deze kaart, is dat het grootste deel van Ruslands 150 miljoen mensen geconcentreerd zijn in de westelijke provincies en gebieden die dicht bij Europa liggen.
What you don't see on this map is that most of Russia's 150 million people are concentrated in its western provinces and areas that are close to Europe.
dicht (also: kort, kortstondig, korte, dichte)
volume_up
short {adj.}
En die twee spoelen staan zeer, zeer dicht op elkaar en dragen inderdaad energie over -- magnetisch en draadloos, over een hele korte afstand. ~~~ Wat Dr.
And those two coils of wire are really, really close to each other, and actually do transfer power magnetically and wirelessly, only over a very short distance.
dicht (also: zwaar, dik, lijvig, gebonden)
volume_up
thick {adj.}
dicht (also: verward, troebel)
volume_up
turbid {adj.}

Context sentences for "dicht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe weegt 1250 kilo en mijn enige lichaamsbeweging is deze deur open en dicht doen.
It weighs 1,250 kilograms and the only exercise I get is opening and closing it.
DutchDeze hulpbron moet zo dicht mogelijk bij de plaats van verbruik beheerd worden.
This resource must be managed as close as possible to the point of consumption.
DutchWe kunnen elkaar aanraken, misschien zelfs proeven, als we dicht genoeg komen.
But we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.
DutchEthische beslissingen dienen zo dicht mogelijk bij de burger plaats te vinden.
Ethical decisions should be taken as close as possible to the level of the citizen.
DutchHet toeval wil dat het deel van Ierland waar ik vandaan kom dicht bij Cornwall ligt.
As it turns out the part of Ireland in which I was born is very close to Cornwall.
DutchDe baseline ligt dicht bij nul, zonder stimulus om een vrijgave te veroorzaken.
Baseline levels are near zero, without some stimulus to cause its release.
DutchEen Europa dat dicht bij zijn burgers staat, dat is onze ambitie, dat is onze wens.
A Europe that is close to the citizen - that is our ambition and our desire.
DutchPositief is ook dat de energie dicht bij de plaats van ontstaan wordt gebruikt.
Another advantage is that the energy is utilized near the place of origin.
DutchBomen met een bladerdek van 40 meter hoog groeien in dat gebied dicht op elkaar.
Canopied trees as tall as 40 meters, 130 feet, grow densely in the area.
DutchDe rapporteur dicht helaas de Verenigde Staten een voorbeeldfunctie toe.
Unfortunately, the rapporteur imputes an exemplary function to the United States.
DutchDe gevolgen ervan hebben we dicht bij huis ondervonden tijdens de recente overstromingen.
We have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
DutchDit allemaal om zo dicht mogelijk te komen bij de menselijke droom om te kunnen vliegen.
And all this to come as close as possible to the human dream of being able to fly.
DutchKrijgen we nu eindelijk het Europa dicht bij de burgers waarover zo vaak gesproken is?
Will we now at last have the proximity to the citizens that we have so often invoked?
DutchLandbouw die dicht bij de natuur staat moet de norm zijn, geen uitzondering.
Agriculture that is closer to nature must be the norm, not the exception.
DutchIk geloof dat we heel dicht bij een akkoord over de invulling van die positieve lijst zijn.
I think that we are approaching an agreement on the content of the positive list.
DutchEuropa en onze rechtsorde zijn te belangrijk om een oogje dicht te knijpen.
Europe and our legal system are too important for us to turn a blind eye.
DutchWe doen onze ogen een paar minuten dicht en we komen allemaal met een hoop nieuwe ideeën.
We just close our eyes for a minute we all come back with a lot of new ideas.
DutchWij hebben hier een goed voorbeeld van een Europa dat dicht bij de burgers staat.
We have here a good example of a Europe which is close to the people.
DutchDe posterijen staan dicht bij de mensen, of het nu om consumenten of werknemers gaat.
The post office is close to people, to consumers and to employees alike.
DutchDicht bij de inhoud blijven -- de inhoud ligt me echt na aan het hart.
Being close to the content -- that's the content really is close to my heart.