"diensten sector" English translation

NL

"diensten sector" in English

diensten sector
Our team was informed that the translation for "diensten sector" is missing.

Similar translations for "diensten sector" in English

diensten noun
English
sector noun

Context sentences for "diensten sector" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOok bij de nationale ontwikkeling van de sector financiële diensten moet rekening worden gehouden met de Lamfalussy-procedure.
The Lamfalussy procedure should also be taken into account in the national development of the financial services sector.
DutchHet standpunt van de liberalen is dat particuliere diensten in principe dezelfde bescherming moeten genieten als de openbare diensten in deze sector.
The liberal point of view is that private services should in principle have the same protection as public services in this sector.
DutchDe gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben ontegenzeglijk aangetoond dat de sector financiële diensten de regelgeving en het toezicht moet verbeteren.
Events in the past few years have undeniably shown that the financial services sector needs to improve its regulation and supervision.
DutchToch kan ik mijn collega's geruststellen: een groot aantal lidstaten is er namelijk wel van overtuigd dat deze diensten in de publieke sector moeten blijven.
I can nevertheless reassure my fellow MEPs, for a large number of Member States are convinced that these services must remain in the public sector.
DutchIk ben het met mevrouw Foster eens dat de luchtvaart een belangrijke economische sector is, een sector die diensten verleent die op een bepaald punt onvervangbaar zijn.
I share Mrs Foster's view that aviation is a major economic sector, a sector which provides services which are irreplaceable up to a point.
DutchWij zouden graag zien dat aan deze vier sectoren - handel, toerisme, diensten en ambachtelijke sector - steeds meer aandacht wordt besteed en daarbij behorende middelen ervoor worden uitgetrokken.
We should like to see increasing attention, matched by appropriate resources, being paid to these four sectors - commerce, tourism, services and the crafts sector.
DutchOverigens is dit ook de reden waarom ik erop tegen ben dat sociale of ecologische aspecten in aanmerking worden genomen bij de consolidatie van financiële diensten of de financiële sector.
Incidentally, this is why I cannot accept the consideration of social or environmental protection aspects in the consolidation of financial services or of the financial sector.

Other dictionary words

Dutch
  • diensten sector

Have a look at the English-German dictionary by bab.la.